Art 8 | Hotărâre 318/2015

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut național de cercetare-dezvoltare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 8. -

(1) Structura organizatorică a institutului național se aprobă prin ordin emis de către ministrul educației și cercetării științifice, la propunerea Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare.

(2) Personalul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București se preia de către institutul național, fără concurs, cu aceleași drepturi salariale până la negocierea unui nou contract colectiv de muncă.

(3) Preluarea personalului se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare.

(4) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale și prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli.

(5) Pentru activități cu caracter sezonier, institutul național poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale.

(6) Salariul de bază al directorului general se stabilește prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Mergi la:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut național de cercetare-dezvoltare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...