" | Lege 114/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 114/2015 privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  
"

ANEXĂ

Modelul listei semnăturilor membrilor fondatori/Lista semnăturilor membrilor fondatori pentru înscrierea partidului politic . . . . . . . . . .*)

Localitatea . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . .

Nr. crt. Semnătura Numele și prenumele membrului Data nașterii Adresa Act de identitate
Tip Seria Numărul

Întocmit de . . . . . . . . . .**)

Declarație

Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele și prenumele), domiciliat în . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., în comuna/orașul/municipiul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor al C.I.(B.I.) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere că toate semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de . . . . . . . . . . poziții, sunt autentice.

NOTĂ:

Lista este act public și se află sub incidența art. 326 din Codul penal.

*) Se înscrie denumirea partidului politic.

**) Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista."

Acesta este un fragment din Legea nr. 114/2015 privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...