Art 19 " | Lege 114/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 114/2015 privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 19. -

(1) Lista semnăturilor membrilor fondatori trebuie să conțină numele și prenumele, data nașterii, adresa, felul actului de identitate, seria și numărul acestuia, precum și semnătura. Membrii fondatori ai unui partid politic pot fi numai cetățeni cu drept de vot.

(2) Lista va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancțiunea prevăzută la art. 326 din Codul penal.

(3) Lista trebuie să cuprindă cel puțin 3 membri fondatori.

(4) Modelul listei semnăturilor membrilor fondatori și al declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."

Acesta este un fragment din Legea nr. 114/2015 privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 114/2015:
Art I
Art 4 "
Art 12 "
Art 13 "
Art 19 "
Art 40 "
Art 55 "
Art II
;
se încarcă...