Guvernul României

Hotărârea nr. 436/1990 privind stabilirea locurilor de muncă sau activităților ce dau dreptul la concediu suplimentar de odihnă, precum și durata acestuia

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 1990 până la 31 decembrie 1991, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 6/1992.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Hotărîrea guvernului nr. 436 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 58-59 din 28.04.1990.

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă listele privind locurile de muncă sau activitățile cu condiții deosebite care dau dreptul la concediu suplimentar de odihnă, precum și durata acestuia, cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărîre.

Art. 2. -

Prin locuri de muncă sau activități cu condiții deosebite se înțeleg acele locuri de muncă sau activități la care nivelul noxelor existente depășește nivelul maxim admis prevăzut în Normele republicane de protecție a muncii.

Existența condițiilor deosebite se stabilește prin buletinele de analiză întocmite de organele Ministerului Sănătății sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unităților. Determinările se confirmă de inspectoratele de stat teritoriale pentru protecția muncii.

Art. 3. -

Ministerele și celelalte organe centrale au obligația de a analiza periodic condițiile de muncă existente în unitățile subordonate, de a lua măsuri pentru normalizarea acestora și pentru a stabili dacă se justifică acordarea, în continuare, a concediului suplimentar de odihnă.

Art. 4. -

Completarea anexelor prezentei hotărîri cu noi locuri de muncă sau activități, modificarea duratei concediului suplimentar de odihnă și scoaterea unor locuri de muncă, sau activități din listele anexe se fac de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, la propunerea ministerelor și celorlalte organe centrale interesate, cu acordul Comisiei Naționale pentru Protecția Muncii și Ministerului Sănătății.

Art. 5. -

(1) Au dreptul la concediu suplimentar de odihnă și persoanele care lucrează în locuri de muncă sau activități la care nivelul noxelor este sub maximul admis, dar care potrivit sarcinilor de serviciu trebuie să desfășoare nemijlocit activități în locuri de muncă cu condiții deosebite, dacă, potrivit buletinelor de expertizare, se stabilește existența pericolului de a dăuna sănătății.

(2) Concediul suplimentar de odihnă al acestor persoane se stabilește proporțional cu timpul lucrat în locuri de muncă sau activități cu condiții deosebite, calculat de la data terminării ultimului concediu și numai dacă, în acest interval, persoanele respective au lucrat efectiv minimum 6 luni în locuri de muncă sau activități din cele prevăzute în anexele la prezenta hotărîre.

Art. 6. -

Prezenta hotărîre se aplică de la 1 ianuarie 1990.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 25 aprilie 1990.

Nr. 436.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzînd locurile de muncă cu condiții deosebite la care se acordă
concediu de odihnă suplimentar

ANEXA Nr. 2

LISTA
țărilor cu climă greu de suportat și durata
concediului suplimentar de odihnă

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...