Tratatele internaționale privind drepturile omului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Dispoziții comune -
ARTICOLUL 20
Tratatele internaționale privind drepturile omului Reviste (1)

(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Doctrină (1)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Documentele internaționale au valoare de izvoare ale dreptului civil numai în măsura în care statul nostru este parte la ele, adică dacă aparticipat la elaborarea lor și aratificat actul ori dacă aaderat ulterior la documentul respectiv. Evidențiem, din acest punct de vedere, normele dreptului comunitar, adică ale Comunității Europene, care înmănunchează elementele de drept privat dacă, desigur, sunt aplicabile în privința raporturilor de drept civil interne. Dintre izvoarele internaționale ale dreptului civil amintim Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului, ratificat prin Decretul nr. 212/1974, Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990 etc. Articolul 11 alin. (2) din Constituția României stabilește că „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”, iar alineatul (3) al aceluiași articol, introdus în Constituție prin Legea de revizuire aConstituției, stabilește că: „În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției”. La cele de mai sus adăugăm prevederile art. 20 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora: „Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală aDrepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte”; și alineatul (2) încheie cu următoarele: „Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazurilor în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viața și la integritatea fizică și psihică
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Reviste:
Evoluția constituționalismului în România (II)
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...