Egalitatea în drepturi | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Dispoziții comune -
ARTICOLUL 16
Egalitatea în drepturi Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. Jurisprudență

(3) Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetățenia română și domiciliul în țară. Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    The principle of equality before criminal law. The principle of equality before the law is a fundamental principle of the Romanian legal system and it is provided by Art. 16 of the Constitution of Romania: “Citizens are equal before the law and public authorities, without any privileges or discrimination. No one is above the law”126. 
    126 Originaltext:„Cetățeniisuntegaliînfațalegiișiaautoritățilorpublice,fărăprivilegiișifărădiscriminări.Nimeninuestemaipresusdelege”.
[ Mai mult... ]
 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    The principle of equality before criminal law. The principle of equality before the law is a fundamental principle of the Romanian legal system and it is provided by Art. 16 of the Constitution of Romania: “Citizens are equal before the law and public authorities, without any privileges or discrimination. No one is above the law”126. 
    126 Originaltext:„Cetățeniisuntegaliînfațalegiișiaautoritățilorpublice,fărăprivilegiișifărădiscriminări.Nimeninuestemaipresusdelege”.
[ Mai mult... ]
 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În doctrină, într-o opinie, a fost subliniată ideea că textul, eficientizând juridic principiul de drept civil al ocrotirii bunei-credințe, protejează titlul subdobânditorului, dar numai dacă acesta din urmă nu a fost de rea credință la încheierea actului de înstrăinare4. Într-o altă opinie, textul ar fi neconstituțional, deoarece încalcă principiile care guvernează acțiunea în timp a legii civile și, nu mai puțin, dispozițiile art. 16 alin. (1) și ale art. 41 alin. (2) și 3 din Constituție1. În opinia autorului, textul consacră, cu efect retroactiv și în premieră absolută, un caz de validare a unui act juridic lovit de nulitate și, corelativ, un mod de dobândire a proprietății imobiliare de la un non dominus prin efectul impus de simpla bună credință a subdobânditorului2. 
    4 I. Adam, Drept civil. Drepturile reale, Ed. All Beck, București, 2002, p. 383. 
    1 M. Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată și adnotată, vol. I de F.A. Baias, B. Dumitrache, M. Nicolae, Ed. Rosetti, București, 2002, p. 264-283, 294. 
    2 Idem, p. 296.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul la identitate
Românii din străinătate
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viața și la integritatea fizică și psihică
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Reviste:
Regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese aplicabil deputaților și senatorilor, precum și sancțiunile aplicabile acestora în cazul nerespectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese
Doctrină:
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...