Dreptul la moștenire | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 42
Dreptul la moștenire Jurisprudență, Doctrină (1)

Dreptul la moștenire este garantat.

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    În literatura juridică afost pusă însă și întrebarea dacă dispoziția fostului art. 42 din Constituție, care garanta dreptul la moștenire, nu ar putea fi considerată ca oexcepție de la incapacitatea specială instituită de art. 41 alin. (2) din Constituția din 1991.S-a sugerat că răspunsul ar putea fi afirmativ, ținând seama de succesiunea textelor constituționale, ceea ce ar avea drept consecință posibilitatea pentru cetățenii străini și apatrizi de adobândi și după intrarea în vigoare aConstituției, prin moștenire, terenuri situate în România381. 
    381 A se vedea V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, op. cit., 2004, p. 287-288.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul la învățătură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Protecția proprietății private
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor handicapate
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Respectarea Constituției și a legilor
Apărarea țării
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...