Dispoziții finale și tranzitorii | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VII Dispoziții finale și tranzitorii

ARTICOLUL 149 Intrarea în vigoare Jurisprudență

Prezenta Constituție intră în vigoare la data aprobării ei prin referendum.

La aceeași dată, Constituția din 21 august 1965 este și rămâne în întregime abrogată.

ARTICOLUL 150 Conflictul temporal de legi Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Legile și toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituții. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislației cu prezenta Constituție și va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.

ARTICOLUL 151 Instituțiile existente Modificări (1)

(1) Instituțiile republicii, existente la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, rămân în funcțiune până la constituirea celor noi.

(2) Noua Curte Supremă de justiție va fi numită, în condițiile legii, de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, la propunerea Președintelui României, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei Constituții.

ARTICOLUL 152 Instituțiile viitoare Modificări (1), Reviste (1)

(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Constituției, se înființează Curtea Constituțională și Curtea de Conturi. Reviste (1)

(2) Judecătorii primei Curți Constituționale sunt numiți pentru o perioadă de 3, de 6 și, respectiv, de 9 ani. Președintele României, Camera Deputaților și Senatul desemnează câte un judecător pentru fiecare perioadă.

Constituția României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, prin vot nominal, cu 414 voturi "pentru" și 95 voturi "contra".

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    art. 150 alin. (1) din Constituția din 1991.S-a motivat că proprietatea organizațiilor cooperației meșteșugărești este oproprietate privată, supusă regimului constituțional al proprietății consacrat de art. 135 din Constituția din 1991, iar prin consacrarea insesizabilității bunurilor aflate în proprietatea acestor organizații s-a creat osituație de favoare, încălcându-se art. 41 alin. (2) teza I din Constituția din 1991, conform căruia „Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Principii generale
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
Autoritățile publice
Economia și finanțele publice
Curtea constituțională
Revizuirea Constituției
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Considerații critice asupra limitelor competenței de revizuire a Constituției României
Cesiunea de creanță (în scop de garanție?)
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...