Conflictul temporal de legi | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale și tranzitorii -
ARTICOLUL 150
Conflictul temporal de legi Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Legile și toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituții. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislației cu prezenta Constituție și va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare.

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    art. 150 alin. (1) din Constituția din 1991.S-a motivat că proprietatea organizațiilor cooperației meșteșugărești este oproprietate privată, supusă regimului constituțional al proprietății consacrat de art. 135 din Constituția din 1991, iar prin consacrarea insesizabilității bunurilor aflate în proprietatea acestor organizații s-a creat osituație de favoare, încălcându-se art. 41 alin. (2) teza I din Constituția din 1991, conform căruia „Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Inițiativa revizuirii
Procedura de revizuire
Limitele revizuirii
Intrarea în vigoare
Conflictul temporal de legi
Instituțiile existente
Instituțiile viitoare
Reviste:
Cesiunea de creanță (în scop de garanție?)
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...