Actele Guvernului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Guvernul -
ARTICOLUL 107
Actele Guvernului Jurisprudență

(1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe.

(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de primul ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Caracteristice activității Guvernului sunt hotărârile acestuia, care „se emit pentru organizarea executării legilor” Art. 107 alin. (2) al Constituției României.. Astfel de hotărâri se adoptă, în primul rând, când aplicarea legii impune o structură specială a cărei organizări și funcționări sunt sarcina Guvernului, fără ca activitatea acestuia să se reducă la astfel de situații. Oricum, „întotdeauna hotărârile organului care exercită conducerea generală a administrației publice asigură cadrul ce permite realizarea obiectivului urmărit de autoritatea legiuitoare în momentul adoptării legii” D. Cigan, op.cit., p. 21.. Reținem, însă, că niciodată printr-o hotărâre a Guvernului nu va putea fi modificată, completată sau abrogată o lege adoptată de Parlament. [ Mai mult... ] 

.....
    Caracteristice activității Guvernului sunt hotărârile acestuia, care „se emit pentru organizarea executării legilor” Art. 107 alin. (2) al Constituției României.. Astfel de hotărâri se adoptă, în primul rând, când aplicarea legii impune o structură specială a cărei organizări și funcționări sunt sarcina Guvernului, fără ca activitatea acestuia să se reducă la astfel de situații. Oricum, „întotdeauna hotărârile organului care exercită conducerea generală a administrației publice asigură cadrul ce permite realizarea obiectivului urmărit de autoritatea legiuitoare în momentul adoptării legii” D. Cigan, op.cit., p. 21.. Reținem, însă, că niciodată printr-o hotărâre a Guvernului nu va putea fi modificată, completată sau abrogată o lege adoptată de Parlament. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări și interpelări
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...