Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Transparența politicii fiscal bugetare -
SECȚIUNEA a 4-a
Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului

Art. 48. -

Cu cel puțin 60 de zile înaintea organizării alegerilor parlamentare, Guvernul va publica pe site-ul propriu un raport privind situația economică și bugetară.

Art. 49. -

Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului trebuie să conțină următoarele informații:

a) estimarea veniturilor, cheltuielilor și soldului bugetului general consolidat pentru anul financiar curent, detaliate în clasificație economică și pe bugete componente ale bugetului general consolidat;

b) prognoza indicatorilor macroeconomici și a altor ipoteze economice care au stat la baza elaborării estimărilor prevăzute la lit. a);

c) analiza cu privire la riscurile, cuantificate acolo unde este posibil, care pot avea un efect asupra perspectivelor bugetare, inclusiv orice alte angajamente ale Guvernului care nu sunt incluse în prognozele fiscale, precum și informații privind pierderile și plățile restante ale companiilor cu capital majoritar de stat;

d) o declarație semnată de către prim-ministrul și ministrul finanțelor publice, care să ateste că informațiile din raport reflectă cele mai bune estimări la momentul respectiv și acestea sunt elaborate într-un mod realist, că reflectă toate informațiile disponibile cu privire la perspectivele economice și fiscale, cuprinde informațiile comunicate de către ordonatorii principali de credite și respectă prevederile art. 50.

Art. 50. -

Informațiile cuprinse în raportul prevăzut la art. 49 trebuie să ia în considerare toate deciziile Guvernului, precum și toate celelalte situații cunoscute care pot avea un efect asupra perspectivelor fiscale și economice.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Principiile politicii fiscal bugetare
Obiectivele politicii fiscal bugetare
Regulile politicii fiscal bugetare
Mecanismul de corecție
Evaluarea impactului cheltuielilor
Cheltuieli de personal
Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal bugetare
Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Raportul privind execuția bugetară finală
Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Impactul financiar al angajamentelor electorale
Responsabilități și competențe
Membrii Consiliului fiscal
Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal
Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
Raportul anual al Consiliului fiscal
;
se încarcă...