Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul fiscal -
SECȚIUNEA a 4-a
Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal

Art. 59. -

(1) Activitatea Consiliului fiscal este asistată de un Secretariat tehnic, organizat în cadrul Academiei Române.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare și organigrama Secretariatului tehnic al Consiliului fiscal vor fi stabilite de către membrii consiliului.

Art. 60. -

(1) Consiliul fiscal își va stabili propriul buget, care va reprezenta o anexă la bugetul Academiei Române.

(2) Bugetul necesar funcționării până la sfârșitul primului an calendaristic va fi asigurat prin alocări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

(3) Secretariatul tehnic al Consiliului fiscal nu poate depăși un număr de 10 posturi. Drepturile salariale ale personalului din Secretariatul tehnic se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale ale personalului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

(4) Managementul financiar al Consiliului fiscal va fi auditat de Curtea de Conturi a României.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Evaluarea impactului cheltuielilor
Cheltuieli de personal
Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal bugetare
Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Raportul privind execuția bugetară finală
Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Impactul financiar al angajamentelor electorale
Responsabilități și competențe
Membrii Consiliului fiscal
Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal
Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
Raportul anual al Consiliului fiscal
;
se încarcă...