Mecanismul de corecție | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principiile, obiectivele și regulile politicii fiscal bugetare -
SECȚIUNEA a 4-a
Mecanismul de corecție

Art. 14. -

(1) În cazul în care se constată o deviere de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la calendarul de ajustare către acesta, Guvernul aprobă sau, după caz, transmite Parlamentului, spre adoptare, un set de măsuri, cu scopul de a corecta această deviere. Modificări (4)

(2) În sensul aplicării prezentului articol, devierea de la obiectivul bugetar pe termen mediu are înțelesul prevăzut la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.466/1997, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Măsurile de corectare a devierii sunt formulate în termeni cuantificabili, eșalonate pe ani, și vor produce efecte cel târziu asupra exercițiului bugetar al următorului an.

(4) Măsurile de corectare a devierii sunt proporționale cu dimensiunea devierii.

(5) Măsurile de corectare a devierii sunt aplicate cu prioritate acelor bugete sau entități componente ale administrației publice care au generat devierea.

(6) Măsurile de corectare a devierii vor asigura implementarea recomandărilor adresate României de către instituțiile Uniunii Europene, precum și un ritm de corectare stabilit în conformitate cu Pactul de stabilitate și creștere.

(7) Constatarea situației de deviere de la obiectivul bugetar pe termen mediu sau de la calendarul de ajustare către acesta poate avea loc în oricare dintre următoarele moduri:

a) pe baza documentelor emise de instituțiile Uniunii Europene, în contextul procesului de supraveghere bugetară;

b) la inițiativa Guvernului, caz în care acesta solicită opinia Consiliului fiscal.

(8) Consiliul fiscal emite opinii asupra măsurilor de corectare a devierii, precum și asupra implementării acestora.

(9) Guvernul informează comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Parlamentului asupra constatării situației de deviere, precum și asupra măsurilor de corectare a acestora.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Principiile politicii fiscal bugetare
Obiectivele politicii fiscal bugetare
Regulile politicii fiscal bugetare
Mecanismul de corecție
Evaluarea impactului cheltuielilor
Cheltuieli de personal
Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal bugetare
Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Raportul privind execuția bugetară finală
Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Impactul financiar al angajamentelor electorale
Responsabilități și competențe
Membrii Consiliului fiscal
Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal
;
se încarcă...