Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul fiscal -
SECȚIUNEA a 3-a
Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal

Art. 58. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului fiscal încetează în următoarele situații:

a) la expirarea mandatului pentru care a fost numit, în condițiile art. 55 alin. (1);

b) prin demisie;

c) prin revocare de către plenul Parlamentului, în următoarele situații:

- la stabilirea stării de incompatibilitate în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (6);

- când împotriva unui membru al Consiliului fiscal a fost pronunțată o condamnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă;

d) prin înlocuire, în cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată mai mare de 90 de zile calendaristice;

e) prin deces.

(2) Demisia va fi comunicată în scris președinților comisiilor de buget-finanțe ale Parlamentului.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Mecanismul de corecție
Evaluarea impactului cheltuielilor
Cheltuieli de personal
Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal bugetare
Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Raportul privind execuția bugetară finală
Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Impactul financiar al angajamentelor electorale
Responsabilități și competențe
Membrii Consiliului fiscal
Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal
Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
Raportul anual al Consiliului fiscal
;
se încarcă...