Art 58 Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL X Consiliul fiscal - SECȚIUNEA a 2-a Membrii Consiliului fiscal -
Art 57 Membrii Consiliului fiscal
CAPITOLUL X Consiliul fiscal - SECȚIUNEA a 4-a Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal -
Art 59 Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal

CAPITOLUL X Consiliul fiscal - SECȚIUNEA a 3-a Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal -
Art. 58. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului fiscal încetează în următoarele situații:

a) la expirarea mandatului pentru care a fost numit, în condițiile art. 55 alin. (1);

b) prin demisie;

c) prin revocare de către plenul Parlamentului, în următoarele situații:

- la stabilirea stării de incompatibilitate în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (6);

- când împotriva unui membru al Consiliului fiscal a fost pronunțată o condamnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă;

d) prin înlocuire, în cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată mai mare de 90 de zile calendaristice;

e) prin deces.

(2) Demisia va fi comunicată în scris președinților comisiilor de buget-finanțe ale Parlamentului.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...