Art 56 Membrii Consiliului fiscal | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul fiscal - Membrii Consiliului fiscal -
Art. 56. -

(1) Președintele și vicepreședintele Consiliului fiscal vor fi aleși de către membrii consiliului prin vot secret, cu majoritatea simplă a acestora.

(2) Președintele Consiliului fiscal are următoarele atribuții:

a) conduce consiliul;

b) convoacă reuniunile consiliului;

c) este reprezentantul de drept al consiliului;

d) aprobă publicarea analizelor/studiilor/opiniilor și recomandărilor elaborate de consiliu, conform atribuțiilor și responsabilităților acestuia, în urma însușirii acestora de către membrii consiliului prin vot;

e) coordonează secretariatul consiliului.

(3) Președintele Consiliului fiscal va răspunde în fața Parlamentului României pentru corectitudinea și acuratețea analizelor/studiilor/opiniilor și recomandărilor elaborate de Consiliul fiscal, conform atribuțiilor și responsabilităților acestuia.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului fiscal va fi adoptat de către acesta prin vot unanim.

(5) Consiliul fiscal se întrunește în prezența majorității membrilor săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele. Deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Art 46 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 47 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 48 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 49 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 50 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 51 Impactul financiar al angajamentelor electorale
Art 52 Impactul financiar al angajamentelor electorale
Art 53 Responsabilități și competențe
Art 54 Responsabilități și competențe
Art 55 Membrii Consiliului fiscal
Art 56 Membrii Consiliului fiscal
Art 57 Membrii Consiliului fiscal
Art 58 Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal
Art 59 Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
Art 60 Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
Art 61 Raportul anual al Consiliului fiscal
Art 62 Responsabilități și sancțiuni
Art 63 Responsabilități și sancțiuni
Art 64 Responsabilități și sancțiuni
Art 65 Responsabilități și sancțiuni
Art 66 Responsabilități și sancțiuni
;
se încarcă...