Art 54 Responsabilități și competențe | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul fiscal - Responsabilități și competențe -
Art. 54. -

(1) Consiliul fiscal poate solicita de la orice instituție sau autoritate publică informații, documente sau date relevante pentru a-și îndeplini atribuțiile și responsabilitățile prevăzute de prezenta lege.

(2) Consiliul fiscal poate solicita informații, documente sau date relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților sale, în orice format sau nivel de detaliere, de la entitatea care gestionează astfel de informații sau este responsabilă pentru prelucrarea acestora. Entitatea respectivă va transmite informațiile/documentele/datele solicitate, în forma solicitată, în termen de 15 zile de la solicitarea lor de către Consiliul fiscal.

(3) Dacă informațiile solicitate nu sunt disponibile sau nu pot fi transmise în termenul prevăzut la alin. (2), entitatea respectivă va informa în scris Consiliul fiscal asupra acestui fapt.

(4) Dacă entitatea care are obligația să comunice informațiile/documentele/datele solicitate de către Consiliul fiscal nu face acest lucru în termenul prevăzut la alin. (2), Consiliul fiscal poate solicita informațiile respective Ministerului Finanțelor Publice. Ministerul Finanțelor Publice va transmite informațiile solicitate în termen de 7 zile de la data solicitării sau va informa în scris Consiliul fiscal dacă respectivele informații nu sunt disponibile.

(5) Dacă entitatea care are obligația să furnizeze informațiile/documentele/datele solicitate de către Consiliul fiscal nu face acest lucru în termenele prevăzute la alin. (2) și (4), Consiliul fiscal va face public acest lucru.

(6) Solicitările Consiliului fiscal către entitatea care are obligația să furnizeze datele solicitate pot fi făcute și sub forma unui document cu semnătură electronică, acolo unde există un acord în acest sens.

(7) Nicio persoană acționând în numele unei entități care are obligația să furnizeze informații Consiliului fiscal nu va fi dezavantajată pentru că a comunicat Consiliului fiscal datele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților acestuia, sub condiția ca regulile cu privire la tratamentul informațiilor confidențiale prevăzute la alin. (2) să fi fost respectate.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Art 44 Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Art 45 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 46 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 47 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 48 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 49 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 50 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 51 Impactul financiar al angajamentelor electorale
Art 52 Impactul financiar al angajamentelor electorale
Art 53 Responsabilități și competențe
Art 54 Responsabilități și competențe
Art 55 Membrii Consiliului fiscal
Art 56 Membrii Consiliului fiscal
Art 57 Membrii Consiliului fiscal
Art 58 Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal
Art 59 Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
Art 60 Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
Art 61 Raportul anual al Consiliului fiscal
Art 62 Responsabilități și sancțiuni
Art 63 Responsabilități și sancțiuni
Art 64 Responsabilități și sancțiuni
;
se încarcă...