Art 53 Responsabilități și competențe | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul fiscal - Responsabilități și competențe -
Art. 53. -

(1) Consiliul fiscal este o autoritate independentă, compusă din 5 membri cu experiență în domeniul politicilor macroeconomice și bugetare, care va sprijini activitatea Guvernului și a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare și derulare a politicilor fiscal-bugetare, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice care stau la baza proiecțiilor bugetare și a politicilor fiscal-bugetare pe termen mediu și lung. Membrii Consiliului fiscal își exercită mandatul potrivit legii și nu vor solicita sau primi instrucțiuni de la autoritățile publice ori de la orice altă instituție sau autoritate.

(2) Consiliul fiscal are următoarele atribuții principale:

a) analiza și elaborarea de opinii și recomandări asupra prognozelor macroeconomice și bugetare oficiale;

b) monitorizează respectarea și aplicarea regulilor fiscale prevăzute de prezenta lege, inclusiv a celor referitoare la mecanismul de corecție și circumstanțele extraordinare;

c) analiza și elaborarea de opinii și recomandări asupra strategiei fiscal-bugetare, precum și evaluarea conformității acesteia cu principiile și regulile fiscale prevăzute de lege;

d) evaluarea performanțelor fiscal-bugetare ale Guvernului în raport cu obiectivele fiscale și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, precum și cu principiile și regulile fiscale prevăzute de lege, prin:

- analiza și elaborarea de opinii și recomandări cu privire la evaluarea trimestrială elaborată de către Guvern cu privire la execuția bugetară, asupra gradului de îndeplinire a țintelor trimestriale, precum și asupra măsurilor avute în vedere de către Guvern pentru corectarea eventualelor abateri;

- analiza și elaborarea de opinii și recomandări cu privire la raportul semestrial privind situația economică și bugetară;

- analiza și elaborarea de opinii și recomandări cu privire la raportul final privind situația economică și bugetară;

- analiza și elaborarea de opinii și recomandări cu privire la raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului;

e) analiza și elaborarea de opinii și recomandări, atât înainte de aprobarea de către Guvern, cât și înainte de transmiterea către Parlament, asupra legilor bugetare anuale, a rectificărilor bugetare, precum și asupra altor inițiative legislative care pot avea un impact asupra volumului cheltuielilor bugetare, precum și evaluarea conformității acestora cu principiile și regulile fiscale prevăzute de prezenta lege;

f) pregătirea estimărilor și emiterea de opinii atât cu privire la impactul bugetar al proiectelor de acte normative, altele decât cele menționate la lit. e), cât și cu privire la amendamentele făcute la legile bugetare anuale pe parcursul dezbaterilor parlamentare;

g) oferirea de informații aflate în competențele sale, în urma solicitării scrise, Președintelui României, președinților celor două Camere ale Parlamentului, președintelui Curții de Conturi, guvernatorului Băncii Naționale a României și comisiilor parlamentare;

h) informarea comisiilor de buget-finanțe ale Parlamentului României sau a Guvernului cu privire la eventuale inițiative legislative care să promoveze menținerea disciplinei fiscale și a transparenței procesului bugetar.

(3) Opiniile, prognozele, analizele și recomandările Consiliului fiscal vor fi publicate pe pagina web a acestuia.

(4) Opiniile și recomandările Consiliului fiscal vor fi analizate de către Guvern și Parlament la elaborarea strategiei fiscal- bugetare, a legilor bugetare anuale, precum și la elaborarea altor măsuri determinate de aplicarea prezentei legi și, respectiv, la însușirea/aprobarea acestora.

(5) În cazul în care Consiliul fiscal constată, potrivit prevederilor art. 61 alin. (2), deviații persistente de același sens ale prognozelor macroeconomice față de datele efective, care s-au înregistrat pe o perioadă de cel puțin 4 ani consecutivi, Guvernul ia măsurile necesare și le face publice.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Art 43 Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Art 44 Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Art 45 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 46 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 47 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 48 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 49 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 50 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 51 Impactul financiar al angajamentelor electorale
Art 52 Impactul financiar al angajamentelor electorale
Art 53 Responsabilități și competențe
Art 54 Responsabilități și competențe
Art 55 Membrii Consiliului fiscal
Art 56 Membrii Consiliului fiscal
Art 57 Membrii Consiliului fiscal
Art 58 Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal
Art 59 Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
Art 60 Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
Art 61 Raportul anual al Consiliului fiscal
Art 62 Responsabilități și sancțiuni
Art 63 Responsabilități și sancțiuni
;
se încarcă...