Art 49 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Transparența politicii fiscal bugetare - Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului -
Art. 49. -

Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului trebuie să conțină următoarele informații:

a) estimarea veniturilor, cheltuielilor și soldului bugetului general consolidat pentru anul financiar curent, detaliate în clasificație economică și pe bugete componente ale bugetului general consolidat;

b) prognoza indicatorilor macroeconomici și a altor ipoteze economice care au stat la baza elaborării estimărilor prevăzute la lit. a);

c) analiza cu privire la riscurile, cuantificate acolo unde este posibil, care pot avea un efect asupra perspectivelor bugetare, inclusiv orice alte angajamente ale Guvernului care nu sunt incluse în prognozele fiscale, precum și informații privind pierderile și plățile restante ale companiilor cu capital majoritar de stat;

d) o declarație semnată de către prim-ministrul și ministrul finanțelor publice, care să ateste că informațiile din raport reflectă cele mai bune estimări la momentul respectiv și acestea sunt elaborate într-un mod realist, că reflectă toate informațiile disponibile cu privire la perspectivele economice și fiscale, cuprinde informațiile comunicate de către ordonatorii principali de credite și respectă prevederile art. 50.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Art 39 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 40 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 41 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 42 Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Art 43 Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Art 44 Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Art 45 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 46 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 47 Raportul privind execuția bugetară finală
Art 48 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 49 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 50 Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Art 51 Impactul financiar al angajamentelor electorale
Art 52 Impactul financiar al angajamentelor electorale
Art 53 Responsabilități și competențe
Art 54 Responsabilități și competențe
Art 55 Membrii Consiliului fiscal
Art 56 Membrii Consiliului fiscal
Art 57 Membrii Consiliului fiscal
Art 58 Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal
Art 59 Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
;
se încarcă...