Art 35 Clauze derogatorii | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Clauze derogatorii -
Art. 35. -

(1) La elaborarea și dezbaterea strategiei fiscal- bugetare potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) și a legilor bugetare anuale nu pot fi aduse modificări care să conducă la deteriorarea nivelului soldului bugetului general consolidat prevăzut în strategia fiscal-bugetară anterioară, la creșterea cheltuielilor și a plafoanelor de îndatorare și garantare sau orice alte modificări care nu sunt în conformitate cu obiectivele prezentei legi și cu regulile fiscale.

(2) Parlamentul poate restitui strategia fiscal-bugetară Guvernului, cu comentarii și observații. În această situație, Guvernul va include și/sau va răspunde în termen de 15 zile acestor comentarii, în consultare cu Consiliul fiscal, și va depune strategia fiscal-bugetară revizuită. Dacă nici de această dată Parlamentul nu este de acord cu strategia fiscal-bugetară propusă și nu aprobă proiectul legii prevăzut la art. 26 alin. (2), prim-ministrul, cu avizul Consiliului fiscal, va prezenta o proiecție finală a cadrului fiscal-bugetar, luând în considerare observațiile Parlamentului, și, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, va înainta proiectul legii bugetului de stat și proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul următor.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Art 25 Reguli privind rectificările bugetare
Art 26 Strategia fiscal-bugetară
Art 27 Strategia fiscal-bugetară
Art 28 Strategia fiscal-bugetară
Art 29 Strategia fiscal-bugetară
Art 30 Bugetul anual
Art 31 Bugetul anual
Art 32 Bugetul anual
Art 33 Clauze derogatorii
Art 34 Clauze derogatorii
Art 35 Clauze derogatorii
Art 36 Clauze derogatorii
Art 37 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 38 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 39 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 40 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 41 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 42 Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Art 43 Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Art 44 Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Art 45 Raportul privind execuția bugetară finală
;
se încarcă...