Art 28 Strategia fiscal-bugetară | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 27 Strategia fiscal-bugetară Art 29 Strategia fiscal-bugetară

CAPITOLUL VI Strategia fiscal-bugetară -
Art. 28. -

Cadrul macroeconomic conține informații privind situația macroeconomică și prognozele:

1. pentru anul bugetar curent și 3 ani ulteriori, rezultatele efective ale ultimilor 2 ani bugetari, referitoare la:

a) produsul intern brut și componentele sale;

b) indicele prețurilor de consum și deflatorul produsului intern brut;

c) șomajul și ocuparea forței de muncă;

d) poziția de cont curent a balanței de plăți;

e) premisele ce stau la baza prognozelor;

f) o declarație privind concordanța sau diferențele față de cele mai recente prognoze ale Comisiei Europene. Diferențele semnificative dintre scenariul macrobugetar ales și previziunile Comisiei Europene sunt descrise și motivate, în special dacă nivelul sau creșterea variabilelor din ipotezele externe se îndepărtează în mod semnificativ de valorile menționate în previziunile Comisiei;

2. prognozele macroeconomice pe termen mediu ce afectează politica fiscală.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...