Art 28 Strategia fiscal-bugetară | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Strategia fiscal bugetară -
Art. 28. -

Cadrul macroeconomic conține informații privind situația macroeconomică și prognozele:

1. pentru anul bugetar curent și 3 ani ulteriori, rezultatele efective ale ultimilor 2 ani bugetari, referitoare la:

a) produsul intern brut și componentele sale;

b) indicele prețurilor de consum și deflatorul produsului intern brut;

c) șomajul și ocuparea forței de muncă;

d) poziția de cont curent a balanței de plăți;

e) premisele ce stau la baza prognozelor; Modificări (1)

f) o declarație privind concordanța sau diferențele față de cele mai recente prognoze ale Comisiei Europene. Diferențele semnificative dintre scenariul macrobugetar ales și previziunile Comisiei Europene sunt descrise și motivate, în special dacă nivelul sau creșterea variabilelor din ipotezele externe se îndepărtează în mod semnificativ de valorile menționate în previziunile Comisiei;

2. prognozele macroeconomice pe termen mediu ce afectează politica fiscală.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Art 18 Cheltuieli de personal
Art 19 Veniturile bugetare
Art 20 Veniturile bugetare
Art 21 Veniturile bugetare
Art 22 Veniturile bugetare
Art 23 Reguli privind rectificările bugetare
Art 24 Reguli privind rectificările bugetare
Art 25 Reguli privind rectificările bugetare
Art 26 Strategia fiscal-bugetară
Art 27 Strategia fiscal-bugetară
Art 28 Strategia fiscal-bugetară
Art 29 Strategia fiscal-bugetară
Art 30 Bugetul anual
Art 31 Bugetul anual
Art 32 Bugetul anual
Art 33 Clauze derogatorii
Art 34 Clauze derogatorii
Art 35 Clauze derogatorii
Art 36 Clauze derogatorii
Art 37 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 38 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
;
se încarcă...