Art 26 Strategia fiscal-bugetară | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Strategia fiscal bugetară -
Art. 26. -

(1) Până la data de 31 iulie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor Publice va înainta Guvernului strategia fiscal- bugetară pentru următorii 3 ani, care va conține cadrul macroeconomic ce stă la baza politicii fiscal-bugetare, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare și politica fiscal-bugetară și o declarație de răspundere, conform prevederilor prezentei legi, pe care acesta o va prezenta Parlamentului până la data de 15 august a fiecărui an. Reviste (2)

(2) Odată cu strategia fiscal-bugetară prevăzută la alin. (1), Guvernul va depune și proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar prevăzut la art. 29 alin. (1), fundamentate în strategia fiscal-bugetară. Referințe (3)

(3) Proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar cuprinde și obiectivul bugetar pe termen mediu, precum și calea de ajustare către acesta. Derogări (5)

(4) Limitele pentru soldul total și cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a) și c), aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru următorii 2 ani bugetari. Derogări (14)

(5) Limitele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. d) -i), aprobate de Parlament, sunt obligatorii pentru anul bugetar următor. Derogări (19)

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Art 16 Cheltuieli de personal
Art 17 Cheltuieli de personal
Art 18 Cheltuieli de personal
Art 19 Veniturile bugetare
Art 20 Veniturile bugetare
Art 21 Veniturile bugetare
Art 22 Veniturile bugetare
Art 23 Reguli privind rectificările bugetare
Art 24 Reguli privind rectificările bugetare
Art 25 Reguli privind rectificările bugetare
Art 26 Strategia fiscal-bugetară
Art 27 Strategia fiscal-bugetară
Art 28 Strategia fiscal-bugetară
Art 29 Strategia fiscal-bugetară
Art 30 Bugetul anual
Art 31 Bugetul anual
Art 32 Bugetul anual
Art 33 Clauze derogatorii
Art 34 Clauze derogatorii
Art 35 Clauze derogatorii
Art 36 Clauze derogatorii
Reviste:
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
;
se încarcă...