Art 18 Cheltuieli de personal | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cheltuielile bugetare - Cheltuieli de personal -
Art. 18. -

(1) În raport cu țintele prevăzute la art. 37 alin. (4), execuția cheltuielilor de personal este evaluată de către Ministerul Finanțelor Publice, la finalul fiecărui trimestru.

(2) Pentru încadrarea în limitele trimestriale ale cheltuielilor de personal, ordonatorii de credite au posibilitatea să diminueze drepturile salariale care sunt stabilite prin lege în cuantum variabil și pe cele a căror acordare este facultativă, potrivit legii. Jurisprudență

(3) În cazurile excepționale și temeinic justificate în care un ordonator principal de credite nu se încadrează în limita trimestrială pentru cheltuielile de personal, Ministerul Finanțelor Publice poate aproba majorarea limitei respective, cu condiția ca ordonatorul principal de credite să facă dovada respectării dispozițiilor alin. (2) și a încadrării în bugetul anual aprobat pentru această destinație. Derogări (2)

(4) Ordonatorii principali de credite care se află în situația prevăzută la alin. (3) au obligația ca, în decursul trimestrului următor trimestrului pentru care a fost majorată limita pentru cheltuielile de personal, să înregistreze economii la cheltuielile de personal în cuantumul sumei cu care a fost majorată limita trimestrială precedentă.

(5) Ordonatorii principali de credite au obligația să întreprindă toate măsurile necesare atât pentru îndeplinirea prevederilor alin. (4), cât și pentru îndeplinirea țintelor trimestriale pentru cheltuielile totale, inclusiv prin reducerea numărului de posturi finanțate și bugetele acestora și, respectiv, disponibilizarea, în condițiile legii, a unei părți din personalul încadrat.

(6) Până la îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (4), ordonatorilor principali de credite cărora le-a fost majorată limita trimestrială pentru cheltuielile de personal le va fi interzisă:

a) acordarea de premii sau plata de ore suplimentare;

b) promovarea angajaților, dacă acest lucru presupune o creștere a cheltuielilor de personal;

c) scoaterea la concurs a posturilor vacante sau ocuparea acestora prin alte modalități prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Art 8 Regulile politicii fiscal-bugetare
Art 9 Regulile politicii fiscal-bugetare
Art 10 Regulile politicii fiscal-bugetare
Art 11 Regulile politicii fiscal-bugetare
Art 12 Regulile politicii fiscal-bugetare
Art 13 Regulile politicii fiscal-bugetare
Art 14 Mecanismul de corecție
Art 15 Evaluarea impactului cheltuielilor
Art 16 Cheltuieli de personal
Art 17 Cheltuieli de personal
Art 18 Cheltuieli de personal
Art 19 Veniturile bugetare
Art 20 Veniturile bugetare
Art 21 Veniturile bugetare
Art 22 Veniturile bugetare
Art 23 Reguli privind rectificările bugetare
Art 24 Reguli privind rectificările bugetare
Art 25 Reguli privind rectificările bugetare
Art 26 Strategia fiscal-bugetară
Art 27 Strategia fiscal-bugetară
Art 28 Strategia fiscal-bugetară
;
se încarcă...