Art 4 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autorizarea executării sau desființării construcțiilor -
Art. 4.
- Modificări (4)

Autorizația de construire se eliberează de către delegațiile permanente ale consiliilor județene, de primarul general al municipiului București sau de primari, după cum urmează:

a) delegațiile permanente ale consiliilor județene, cu avizul primarilor, pentru investițiile care se aprobă de către Guvern; pentru lucrările publice, lăcașurile de cult, construcțiile pentru industrie, comerț, prestări de servicii, social-culturale și speciale, care se execută la sate; pentru construcțiile și lucrările de orice fel, care se execută în extravilanul localităților, cu excepția celor menționate la lit. d);

b) primarii municipiilor sau orașelor, pentru construcțiile și lucrările de orice fel din localități, cu excepția investițiilor care se aprobă de Guvern;

c) primarul general al municipiului București, pentru construcțiile și lucrările prevăzute la lit. a) și b) și primarii sectoarelor municipiului București, pentru construcțiile de locuințe și anexele gospodărești ale acestora; Modificări (1)

d) primarii comunelor, pentru construcțiile de locuințe și anexele gospodărești ale acestora, din satele componente, precum și pentru anexele exploatărilor agricole situate în extravilan. Se exceptează de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatărilor agricole, situate în extravilan. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 1 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 2 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 3 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 4 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 5 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 6 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 7 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 8 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 9 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 10 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 11 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 12 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 13 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 14 Concesionarea terenurilor pentru construcții
;
se încarcă...