Art 3 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autorizarea executării sau desființării construcțiilor -
Art. 3.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Autorizația de construire se eliberează pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel; Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2)

b) lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcții reprezentând monumente și ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protecție; Modificări (2)

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare subterane și aeriene, împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice; Modificări (3)

d) foraje și excavări necesare studiilor geotehnice și ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări; Modificări (2)

e) construcții provizorii de șantier, necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea; Modificări (3)

f) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;

g) lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 1 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 2 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 3 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 4 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 5 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 6 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 7 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 8 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 9 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 10 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 11 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 12 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 13 Concesionarea terenurilor pentru construcții
;
se încarcă...