Art 27 Răspunderi și sancțiuni | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderi și sancțiuni -
Art. 27.
- Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care persoanele sancționate contravențional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse în procesul-verbal de constatare a contravenției, potrivit prevederilor art. 25, organele de inspecție și de control prevăzute la art. 24 vor sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz: Modificări (1)

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizației;

b) desființarea construcțiilor nelegal realizate. Respingeri de neconstituționalitate (5)

În cazul admiterii cererii, instanța va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. 1 lit. a) și b).

În situațiile prevăzute la art. 21, organele de inspecție și de control vor putea cere instanței penale să dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile menționate la alin. 1 lit. a) și b). Organele de inspecție și de control vor putea cere organelor de urmărire penală sesizate și, după caz, instanței, să dispună, ca măsură provizorie, în tot cuprinsul procesului penal, oprirea executării lucrărilor.

Persoanele care au beneficiat de subvenție pentru construirea unei locuințe și pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. 1 lit. b) vor restitui subvențiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 17 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 18 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 19 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 20 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 21 Răspunderi și sancțiuni
Art 22 Răspunderi și sancțiuni
Art 23 Răspunderi și sancțiuni
Art 24 Răspunderi și sancțiuni
Art 25 Răspunderi și sancțiuni
Art 26 Răspunderi și sancțiuni
Art 27 Răspunderi și sancțiuni
Art 28 Răspunderi și sancțiuni
Art 29 Răspunderi și sancțiuni
Art 30 Răspunderi și sancțiuni
Art 31 Dispoziții finale
Art 32 Dispoziții finale
Art 33 Dispoziții finale
Art 34 Dispoziții finale
Art 35 Dispoziții finale
Art 36 Dispoziții finale
Art 37 Dispoziții finale
;
se încarcă...