Art 2 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autorizarea executării sau desființării construcțiilor -
Art. 2.
- Modificări (3), Jurisprudență

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Autorizația de construire se eliberează în temeiul și cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Modificări (1)

Prin exceptare de la prevederile alineatului precedent, se pot emite autorizații de construire și în lipsa documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate pentru:

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare și de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni și a suprafeței construite;

b) lucrări de modificare sau de reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare subterane și aeriene și altele asemenea, fără modificarea traseului acestora;

c) lucrări de modificare sau de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri și grădini publice, piețe pietonale și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice;

d) lucrări de cercetare și prospectare a terenurilor - foraje și excavări - necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze și de petrol, precum și altor exploatări;

e) organizarea de tabere de corturi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 1 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 2 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 3 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 4 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 5 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 6 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 7 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 8 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 9 Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Art 10 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 11 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 12 Concesionarea terenurilor pentru construcții
;
se încarcă...