Parlamentul României

Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război

Modificări (52), Referințe (46), Reviste (5)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 01 august 1991.

În vigoare de la 01 august 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (4), Reviste (5)

Pensionarilor invalizi, veteranilor și văduvelor de război li se acordă o indemnizație după cum urmează:

a) Invalizilor de război

- 2.000 lei lunar, pentru marii mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate;

- 1.500 lei lunar, pentru cei încadrați în gradul II de invaliditate;

- 1.200 lei lunar, pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate.

b) Veteranilor de război

- 1.000 lei lunar.

c) Văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit

- 1.000 lei lunar.

Art. 2. -

(1) Invalizii, precum și veteranii de război primesc, pe lîngă indemnizațiile prevăzute la art. 1, și un spor de cîte 240 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă cîte 20 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depășește un an calendaristic. Modificări (4)

(2) Timpul de internare în spitale sau sanatorii și de concedii medicale necesare pentru vindecarea rănilor ori bolilor contractate pe front sau apărute în termen de un an după încetarea participării pe front, dar din cauza acelei participări, se ia în considerare la acordarea sporului prevăzut la alin. 1.

(3) Va fi, de asemenea, luat în considerare timpul petrecut în prizonierat, altul decît cel prevăzut în Decretul-lege nr. 118/1990, modificat și completat, precum și timpul necesar pentru vindecarea bolilor contractate în timpul prizonieratului ori după acesta, în termen de un an, din cauza prizonieratului.

Art. 3. -

(1) Invalizii și accidentații de război, indiferent de gradul de invaliditate, își păstrează, la încetarea activității, dreptul la pensie I.O.V.R. și dacă, potrivit legii, li se cuvine o altă pensie atît pentru perioada anterioară, cît și pentru cea ulterioară primirii pensiei I.O.V.R.

(2) Văduvele de război, care nu s-au recăsătorit, au dreptul să primească pensia I.O.V.R. indiferent de perioada în care au fost căsătorite.

Art. 4. -

(1) Indemnizațiile și sporurile prevăzute în prezenta lege se acordă, la cerere, de la data intrării acesteia în vigoare.

(2) Dovada calității de veteran de război, precum și a perioadei de participare la război, se face de către persoanele interesate, cu acte oficiale, eliberate de Ministerul Apărării Naționale.

Art. 5. -

Indemnizațiile și sporurile acordate în baza prezentei legi nu afectează plafoanele de venituri în funcție de care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale.

Art. 6. -

În vederea aplicării prevederilor prezentei legi se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, să modifice în mod corespunzător indicatorii financiari prevăzuți în bugetul administrației centrale de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 7. -

Ministerul Apărării Naționale împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor vor elabora metodologia de calcul, de indexare și de plată a indemnizațiilor și sporurilor prevăzute în prezenta lege.

Art. 8. -

În termen de 3 luni, Guvernul va elabora un proiect de lege care să reglementeze unitar statutul și drepturile veteranilor de război și ale celor decorați cu ordinele "Mihai Viteazu", "Virtutea Militară" și celelalte ordine militare de război.

Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor vor examina, pe bază de convenții internaționale, în condiții de reciprocitate cu statele interesate, situația cetățenilor români care au luptat în cadrul altor armate.

Art. 9. -

Resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor suplimentare rezultate din aplicarea prezentei legi vor fi repartizate, în condiții derogatorii, din suma prevăzută la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 22/1991; pentru acoperirea cheltuielilor materiale și de capital determinate în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

Art. 10. -

Art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 iulie 1991.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 22 iulie 1991.
PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

promulgăm Legea privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 29 iulie 1991.

Nr. 49.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Indemnizațiile veteranilor și invalizilor de război, majorate
Subvențiile pentru veteranii și văduvele de război au fost majorate de Guvern
Propunere de lege pentru majorarea indemnizațiilor veteranilor și văduvelor de război
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Veteranii, invalizii și văduvele de război vor avea indemnizațiile majorate
;
se încarcă...