Dispoziții finale | Lege 30/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 21. -

Modul de organizare și exercitare a controlului financiar propriu pentru unitățile prevăzute la art. 2 și pentru regiile autonome se stabilește prin norme ale Ministerului Finanțelor, aprobate prin hotărîre a Guvernului.

Art. 22. -

Prefecturile și Primăria municipiului București vor pune la dispoziția direcțiilor controlului financiar de stat, din județe și municipiul București, spațiile necesare pentru desfășurarea activității, potrivit prezentei legi.

Art. 23. -

Membrii Gărzii financiare depun, la angajare, jurămîntul solemn pentru respectarea și aplicarea dispozițiilor legale.

Conținutul jurămîntului se stabilește prin hotărîre a Guvernului.

Art. 24. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, organizarea și funcționarea controlului financiar și H.C.M. nr. 1.047/1970 pentru aplicarea acesteia, Legea nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv, Decretul nr. 94/1990 privind înființarea corpului de control economico-financiar al primului-ministru al Guvernului, precum și orice alte dispoziții contrare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 30/1991:
Dispoziții generale
Controlul financiar al statului
Dispoziții finale
;
se încarcă...