Art 8 Autorizarea executării lucrărilor de construcții | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea executării lucrărilor de construcții -
Art. 8.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parțială sau totală, a construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, a instalațiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcții de susținere a acestora, închiderea de cariere și exploatări de suprafață și subterane, precum și a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizației de desființare obținute în prealabil de la autoritățile prevăzute la art. 4. Jurisprudență

(2) Autorizația de desființare se emite în aceleași condiții ca și autorizația de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepțiile prevăzute la art. 11. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Obligaț de desființ. a lucrăr. efectuate la un imobil fără autoriz. poate fi stabilită doar în sarcina titular. dr. real asupra imobilului - Mădălina Moceanu
Având în vedere că autorizația de construire se emite la solicitarea titularului unui drept real, rezultă că și obligația de desființare a lucrărilor efectuate la un imobil fără autorizație poate fi stabilită doar în sarcina titularului dreptului real asupra imobilului respectiv.
În contextul în care în speță nu s-a făcut dovada că pârâtul deține vreun titlu cu privire la imobilul în litigiu, instanța de recurs apreciază că acesta nu poate fi obligat la desființarea unor lucrări efectuate la un imobil care nu-i aparține. După cum s-a mai precizat, pârâtul a acționat doar în calitate de mandatar.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Desființarea construcțiilor și amenajărilor de orice fel este posibilă tot în urma obținerii unei autorizații administrative prealabile, eliberată în aceleași condiții ca și autorizația de construire [art. 8 alin. (2) din Legea nr. 50/1991]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    127. Edificarea construcțiilor. Principala modalitate de dobândire a proprietății construcțiilor o reprezintă edificarea acestora de către cei interesați. Principalele reglementări aplicabile în materie sunt conținute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și de Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. 
    Realizarea construcțiilor civile, industriale, agricole sau de orice altă natură este supusă unui control administrativ prealabil constând în eliberarea unei autorizații de construire (art. 1 din Legea nr. 50/1991). După distincțiile prevăzute deart. 4 din Legea nr. 50/1991, autorizația de construire se eliberează de președinții consiliilor județene, de Primarul General al Municipiului București sau de primari, după o procedură administrativă și pe baza unor documente preparatorii (documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, proiectele tehnice etc.) și sunt menite să asigure aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 1 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 2 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 3 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 4 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 5 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 6 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 7 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 8 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 9 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 10 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 11 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 13 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 14 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 15 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 16 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 17 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 18 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
;
se încarcă...