Art 6 Autorizarea executării lucrărilor de construcții | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea executării lucrărilor de construcții -
Art. 6.
- Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1), Proceduri (2)

(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevăzute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării și stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vederea autorizării. Modificări (3), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3), Proceduri (1)

(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritățile prevăzute la art. 4, abilitate să autorizeze lucrările de construcții, și se eliberează solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, menționându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Certificatul de urbanism se semnează de către președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii. Modificări (2), Jurisprudență

(4) În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autorităților prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât și elementele care definesc scopul solicitării. Modificări (2), Derogări (5), Jurisprudență, Proceduri (1)

(5) Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții. Jurisprudență, Reviste (3)

(6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, și în vederea concesionării de terenuri, a adjudecării prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza "Studiu de fezabilitate" și pentru cereri în justiție și operațiuni notariale privind circulația imobiliară atunci când operațiunile respective au ca obiect împărțeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcții, precum și constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil. Operațiunile juridice menționate se efectuează numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu nulitatea actului. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Este ceea ce rezultă din prevederile art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul554 și art. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 
    554 M.Of. nr. 373 din 10 iulie 2001.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 1 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 2 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 3 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 4 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 5 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 6 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 7 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 8 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 9 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 10 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 11 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 13 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 14 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 15 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 16 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) și art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în sensul de a se stabili dacă este posibilă exercitarea controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi sau care conține alte limitări
Contencios administrativ. Regimul răspunderii patrimoniale a autorității publice
Parcelarea, operațiune urbanistică esențială, un factor de fraudare. Reglementare, modificări legislative și propuneri de lege ferenda
Studiu de caz: Anularea autorizației de construcție și efectele sale asupra demolării și despăgubirilor datorate
Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Suntem pregătiți pentru aprobarea tacită a cererilor pentru emiterea autorizațiilor de construire?
Reglementarea aprobării tacite în contextul legislativ actual
Contravențiile la executarea lucrărilor în construcții: Prescripția a fost prelungită la trei ani!
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Studiu de caz - Se cuvin despăgubiri pentru emiterea cu întârziere a certificatului de urbanism?
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Proceduri:
Certificat Urbanism - Primaria Orasului Flamanzi, Județ BOTOSANI
Urbanism - Cerere certificat de Urbanism - Primaria Municipiului Cluj-Napoca, Județ CLUJ
Urbanism - Cerere certificat de Urbanism - Primaria Sectorului 3 Bucuresti, Județ București
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 25/2017 privind examinarea sesizării formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la "interpretarea și aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza I și art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în referire la posibilitatea efectuării controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi pe terenul proprietatea justițiabilului sau care conține și alte limitări
;
se încarcă...