Art 4 Autorizarea executării lucrărilor de construcții | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea executării lucrărilor de construcții -
Art. 4.
- Modificări (1), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București sau de primari, după cum urmează: Reviste (1)

a) de președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor, pentru: Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

1. investițiile care se aprobă de Guvern; Jurisprudență

2. investițiile care se realizează în extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole mai mari de 50 m2; Modificări (3), Jurisprudență

3. investițiile care se amplasează pe terenuri care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale;

4. lucrări la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecție, aflate în teritoriul administrativ al județului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii și Cultelor;

b) de primarii municipiilor sau orașelor, pentru construcțiile și lucrările de orice fel din intravilanul și extravilanul acestora, cu excepția celor prevăzute la lit. a); Jurisprudență

c) de primarul general al municipiului București, cu avizul primarilor de sectoare, pentru: Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

1. investițiile care se amplasează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și cele care se realizează în extravilan;

2. lucrări la construcții reprezentând monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii și Cultelor; Modificări (2)

3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de rețele edilitare municipale, de transport și de distribuție, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicații - inclusiv fibră optică, precum și lucrări de modernizări și/sau reabilitări de străzi;

d) de primarii sectoarelor municipiului București, pentru toate categoriile de construcții și amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu excepția celor prevăzute la lit. a) pct. 1 și 2 și la lit. c); Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (2)

e) de primarii comunelor, pentru locuințe individuale și anexele gospodărești ale acestora, precum și cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor județene, pentru celelalte construcții și lucrări executate în intravilanul localităților, cu excepția celor prevăzute la lit. a). Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 1 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 2 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 3 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 4 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 5 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 6 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 7 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 8 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 9 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 10 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 11 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 13 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 14 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Reviste:
Certificatul de urbanism - în ce situații se emite, ce autorități îl pot elibera și ce acte sunt necesare pentru obținerea acestuia
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Autorizația de construire / desființare - informații utile si actuale (II)
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2018
Studiu de caz - Se cuvin despăgubiri pentru emiterea cu întârziere a certificatului de urbanism?
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) și art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în sensul de a se stabili dacă este posibilă exercitarea controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi sau care conține alte limitări
Autorizarea lucrărilor de construcții și certificatele de urbanism, modificate. Ce conțin noile reglementări
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Referințe în cărți:
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
;
se încarcă...