Art 37 Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale și tranzitorii -
Art. 37.
- Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Persoanele fizice și juridice care realizează lucrări de construcții în condițiile prezentei legi au obligația de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizație. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Lucrările de construcții autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, emiterea autorizației de funcționare fiind condiționată de existența procesului-verbal de recepție. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie și în situația realizării lucrărilor în regie proprie. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizației de construire are obligația să regularizeze taxa pentru autorizația de construire, potrivit legii. Reviste (1)

(4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii autorizațiilor de construire vor regulariza și celelalte cote prevăzute de lege. Modificări (2), Jurisprudență

(5) Construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate și nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situație se aplică în continuare sancțiunile prevăzute de lege. Modificări (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (12)

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

A fost admis recursul în interesul legii privind interpretarea art. 37 din Legea nr. 50/1991 - Comunicat Î.C.C.J. - Marian Orzață
Decizia nr.13 în dosarul nr. 98/1/2019
Admite recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București și, în interpretarea și aplicarea din Codul civil din 1864, art. 579 , art. 577 din Codul civil, art. 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 37 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 27 Răspunderi și sancțiuni
Art 28 Răspunderi și sancțiuni
Art 29 Răspunderi și sancțiuni
Art 30 Răspunderi și sancțiuni
Art 31 Răspunderi și sancțiuni
Art 32 Răspunderi și sancțiuni
Art 33 Răspunderi și sancțiuni
Art 34 Răspunderi și sancțiuni
Art 35 Răspunderi și sancțiuni
Art 36 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 37 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 38 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 39 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 40 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 41 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 42 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 43 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 44 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 45 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 46 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 47 Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
STUDIU DE CAZ: Imobil construit fără autorizație
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, în sensul de a stabili dacă acestea constituie un impediment la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcției prin efectul accesiunii imobiliare artificiale
Anulare act administrativ. Recuperarea taxei plătite pentru eliberarea autorizației de construire pentru neînceperea lucrărilor
STUDIU DE CAZ: Regimul juridic al procesului-verbal la terminarea lucrărilor
Momentul de la care curge termenul de 2 ani privind aplicarea amenzii în materia construcțiilor fără autorizație
De ce nu putem dobândi dreptul de proprietate în lipsa autorizației de construcție și a procesului verbal de recepție
1. Regimul juridic al antecontractelor încheiate de către debitor în calitate de promitent vânzător anterior deschiderii procedurii de insolvență - evoluția reglementării în Legea nr. 85/2014
Reflecții asupra transferului dreptului de proprietate și obligației de a da în contractul de vânzare-cumpărare (II)
Edificarea unui imobil fără autorizație de construire
îCCJ: Ce se întâmplă în cazul lipsei autorizației de construcție și a PV de recepție?
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2019 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București vizând "interpretarea dispozițiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul dacă acestea constituie sau nu un impediment legal la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcției prin efectul accesiunii imobiliare artificiale"
;
se încarcă...