Art 3 Autorizarea executării lucrărilor de construcții | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea executării lucrărilor de construcții -
Art. 3.
- Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (9), Jurisprudență, Reviste (4), Modele (1)

Autorizația de construire se eliberează pentru: Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinație sau de reparare a construcțiilor de orice fel, precum și a instalațiilor aferente acestora, cu excepția celor prevăzute la art. 11; Modificări (1), Jurisprudență

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecție, stabilite potrivit legii; Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (6)

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căi de comunicație, inclusiv lucrări de artă, rețele și dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătățiri funciare, lucrări de instalații de infrastructură, noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente; Modificări (4), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

d) împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și alte lucrări de amenajare a spațiilor publice;

e) lucrări de foraje și excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecțiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări de suprafață sau subterane; Modificări (3), Admiteri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (4)

f) lucrări, amenajări și construcții cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote; Jurisprudență, Reviste (2)

h) lucrări de construcții cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, precum și anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole situate în extravilan; Jurisprudență, Reviste (1)

i) cimitire - noi și extinderi. Derogări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 1 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 2 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 3 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 4 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 5 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 6 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 7 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 8 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 9 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 10 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 11 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 13 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Reviste:
Autorizația de construire / desființare - informații utile si actuale (II)
Studiu de caz: Polițistul local, "agent 007" în jurisprudența unor instanțe din cadrul Judecătoriei și a Tribunalului Sibiu, în materie contravențională, în domeniul construcțiilor și urbanismului (Cu notă aprobativă oferită de conf. univ. dr. Ovidiu Podaru și lect. univ. dr. Mircea Ursuța)
Autorizarea executării sau desființării construcțiilor: Etapele procedurii, lucrările care necesită autorizații
Autorizația de construire / desființare - informații utile și actuale (I)
Posibilitatea desființării construcției pe cale administrativă necondiționată de sancționarea contravențională a faptei
Polițiști locali: Constatarea contravențiilor în domeniul executării lucrărilor de construcții
Studiu de caz. Proba dreptului de proprietate în litigiul privind acțiunea în revendicare imobiliară
Certificatul de urbanism - în ce situații se emite, ce autorități îl pot elibera și ce acte sunt necesare pentru obținerea acestuia
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Examen de practică judiciară în dreptul urbanismului
Modele:
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 27/2017 privind examinarea sesizării formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 628/59/2014, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept
;
se încarcă...