Art 23 Concesionarea terenurilor pentru construcții | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Concesionarea terenurilor pentru construcții -
Art. 23.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Intravilanul localităților se stabilește prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii. Jurisprudență

(2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localităților și unele terenuri din extravilan, numai în condiții temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.

(3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Drepturile reale de concesiune asupra bunurilor din domeniul privat se constituie în temeiul art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 18-213 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, art. 13-23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 13 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 14 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 15 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 16 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 17 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 18 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 19 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 20 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 21 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 22 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 23 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 24 Răspunderi și sancțiuni
Art 25 Răspunderi și sancțiuni
Art 26 Răspunderi și sancțiuni
Art 27 Răspunderi și sancțiuni
Art 28 Răspunderi și sancțiuni
Art 29 Răspunderi și sancțiuni
Art 30 Răspunderi și sancțiuni
Art 31 Răspunderi și sancțiuni
Art 32 Răspunderi și sancțiuni
Art 33 Răspunderi și sancțiuni
Reviste:
Desființarea lucrărilor de construcție executate fără autorizație
Studiu de caz: Obligația de desființare a lucrărilor de construcție executate fără autorizație de construire
Studiu de caz - Desființarea construcțiilor executate fără autorizație de construcție
Contravenții. Legea nr. 50/1991. Prescripția dreptului de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii. Data săvârșirii faptei. Consecințele obținerii autorizației de construcție după finalizarea lucrărilor sau în timpul executării acestora asupra caracterului ilicit al faptei
Impozitul pe teren. Distincție în funcție de cota de coproprietate și categoria de folosință. Nemotivare decizie de impunere emisă de organele fiscale locale/Tax on land. Distinction depending on the co-ownership share and the category of use. Failure to state reasons for the notice of assessment issued by the local tax bodies
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...