Art 10 Autorizarea executării lucrărilor de construcții | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea executării lucrărilor de construcții -
Art. 10.
- Modificări (1), Jurisprudență, Proceduri (1)

Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecție prevăzut în planurile de amenajare a teritoriului și în documentațiile de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmează: Jurisprudență

a) în ansamblurile de arhitectură, în rezervațiile de arhitectură și de urbanism, în cazul siturilor arheologice, al parcurilor și grădinilor monument istoric, cuprinse în listele aprobate potrivit legii, precum și în cazul lucrărilor de orice natură în zonele de protecție a monumentelor, solicitantul va obține avizul comun al Ministerului Culturii și Cultelor și al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, potrivit competențelor specifice; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

b) în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor monumente istorice, pe lângă avizul Ministerului Culturii și Cultelor se vor obține avizele specifice cerințelor de calitate a construcțiilor, potrivit prevederilor legale;

c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranță și protecție ale amenajărilor hidrotehnice de interes public, precum și în alte arii protejate solicitantul va obține avizul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale; Jurisprudență

d) în zonele de siguranță și de protecție a infrastructurilor de transport de interes public, precum și în zonele aferente construirii căilor de comunicație, stabilite prin documentațiile de amenajare a teritoriului și/sau de urbanism, se va obține și autorizația Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, conform prevederilor legale;

e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restricție solicitantul va obține avizul organismelor competente. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 1 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 2 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 3 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 4 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 5 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 6 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 7 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 8 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 9 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 10 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 11 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 13 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 14 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 15 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 16 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 17 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 18 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 19 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 20 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Reviste:
Autorizația de construire / desființare - informații utile si actuale (II)
Proceduri:
Procedură privind obținerea avizelor necesare pentru autorizarea executării/desființării unei construcții
;
se încarcă...