Procedura acordării cetățeniei române | Lege 21/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Procedura acordării cetățeniei române Jurisprudență

Art. 11. - Modificări (2), Jurisprudență

Aprobarea cererilor de acordare a cetățeniei române se face prin hotărâre a Guvernului care apreciază, în acest sens, asupra propunerilor ministrului justiției. Modificări (1)

Hotărârea Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - Modificări (4), Referințe (2), Jurisprudență

Cererea de acordare a cetățeniei române se face personal sau prin mandatar cu procură specială și autentică și va fi însoțită de acte care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege. Jurisprudență

Art. 13. - Modificări (3), Jurisprudență

Cererea de acordare a cetățeniei române se adresează comisiei pentru constatarea condițiilor de acordare a cetățeniei, care funcționează pe lângă Ministerul Justiției. Jurisprudență

Comisia, formată din 5 magistrați de la Tribunalul București, este desemnată, pe o perioadă de 4 ani, de președintele acestei instanțe. Modificări (2)

Președintele comisiei este magistratul cu funcția cea mai mare sau, la funcții egale, magistratul cu cea mai mare vechime în funcție. Modificări (1)

Comisia are un secretariat condus de un consilier din Ministerul Justiției, desemnat de ministru.

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență

Comisia dispune, pe cheltuiala petiționarului, publicarea în extras a cererii de acordare a cetățeniei române în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Examinarea cererii de către comisie se va putea face numai după trecerea a 30 de zile de la data publicării acesteia. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 15. -

În vederea soluționării cererii, comisia poate dispune:

a) completarea actelor, precum și orice explicații din partea petiționarului; Modificări (1), Jurisprudență

b) solicitarea de relații de la orice autorități; Jurisprudență

c) citarea oricărei persoane care ar putea da informații folositoare. Jurisprudență

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență

Autoritățile publice care dețin date sau informații din care rezultă că solicitantul nu întrunește condițiile legale pentru acordarea cetățeniei sunt obligate să le comunice comisiei. Modificări (1)

Orice persoană poate face întâmpinare la comisia prevăzută la art. 13, cu privire la cererea de obținere a cetățeniei române, în cazul prevăzut la alin. 1. Modificări (1)

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență

După examinarea cererii comisia va întocmi un raport pe care îl va înainta, împreună cu cererea de acordare a cetățeniei române, ministrului justiției.

În raport se va menționa, în mod obligatoriu, dacă sunt sau nu sunt întrunite condițiile legale pentru acordarea cetățeniei. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 18. - Modificări (4), Jurisprudență

Pe baza raportului comisiei ministrul justiției va prezenta Guvernului proiectul de hotărâre pentru acordarea cetățeniei. Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile cerute de lege pentru acordarea cetățeniei, pe baza raportului comisiei ministrul justiției va comunica aceasta petiționarului. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 19. - Modificări (2), Jurisprudență

Persoana căreia i se acordă cetățenia română, potrivit art. 8 și 10, cu stabilirea domiciliului în țară, depune în termen de 6 luni, în fața ministrului justiției sau a secretarului de stat delegat anume în acest scop, jurământul de credință față de România. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Jurământul are următorul conținut: Modificări (2), Jurisprudență

"

Jur să fiu devotat patriei și poporului român, să apăr drepturile și interesele naționale, să respect Constituția și legile României."

Persoana care a obținut cetățenia română în condițiile prevăzute la art. 10, cu menținerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credință în fața șefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din țara în care domiciliază. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 20. - Modificări (1), Jurisprudență

Cetățenia română se dobândește pe data depunerii jurământului de credință.

După depunerea jurământului ministrul justiției ori, după caz, șeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular va elibera persoanei căreia i s-a acordat cetățenia română un certificat constatator. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 21/1991:
Dispoziții generale
Dobândirea cetățeniei române
Procedura acordării cetățeniei române
Dovada cetățeniei române
Pierderea cetățeniei române
Procedura retragerii cetățeniei române și aprobării renunțării la cetățenia română
Dispoziții finale și tranzitorii
;
se încarcă...