Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 21/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 34. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Sunt și rămân cetățeni români persoanele care au dobândit și au păstrat această cetățenie potrivit legislației anterioare.

Art. 35. - Jurisprudență

Foștii cetățeni români care, înainte de data de 22 decembrie 1989, au pierdut cetățenia română din diferite motive o pot redobândi la cerere, în baza unei declarații autentificate, în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, iar în țară, la notarul public, chiar dacă au altă cetățenie și nu își stabilesc domiciliul în România.

Beneficiază de dispozițiile alin. 1 și cei cărora li s-a ridicat cetățenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile lor, precum și descendenții acestora.

Art. 36. -

Cererile privind acordarea cetățeniei române și aprobarea renunțării la cetățenia română sunt supuse unei taxe prevăzute de lege.

Prin derogare de la prevederile alin. 1, redobândirea cetățeniei române potrivit prevederilor art. 35 este scutită de plata taxelor consulare. Modificări (2)

Art. 37. - Jurisprudență

Persoanele cărora li s-a acordat cetățenia română, potrivit legii, au toate drepturile și libertățile, precum și obligațiile prevăzute prin Constituție și prin legile țării pentru cetățenii români.

Art. 38. -

Cetățenia română cu titlu de "cetățenie de onoare" se poate acorda unor străini pentru servicii deosebite aduse țării și națiunii române, la propunerea Guvernului, fără nici o altă formalitate, de către Parlamentul României.

Persoanele care au dobândit cetățenia de onoare se bucură de toate drepturile civile și politice recunoscute cetățenilor români, cu excepția dreptului de a alege și de a fi ales și de a ocupa o funcție publică.

Art. 39. - Modificări (1)

Pentru situațiile în care se cere consimțământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, acesta trebuie făcut în forma unei declarații autentice date în fața notarului public.

Art. 40. -

Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României*).

Cererile aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor rezolva în conformitate cu prevederile acesteia. Condițiile de dobândire a cetățeniei române rămân supuse reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.

*) A se vedea și data intrării în vigoare a actului normativ modificator.

Art. 41. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 24/1971 - Legea cetățeniei române, Decretul-lege nr. 137/1990 privind unele dispoziții referitoare la cetățenia română, prevederile art. 3 și ale art. 8 din Decretul-lege nr. 7/1989 privind repatrierea cetățenilor români și a foștilor cetățeni români, precum și orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În privința condițiilor de „păstrare” acetățeniei, Legea nr. 21/1991 prevede în art. 34 că „sunt și rămân cetățeni români persoanele care au dobândit și au păstrat această cetățenie potrivit legislației anterioare”. Practic, prin condițiile de păstrare acetățeniei române, Constituția și legea cetățeniei au în vedere situația cetățenilor români care, înainte de 1989, având cetățenia română, au păstrat-o chiar și atunci când au părăsit teritoriul țării din cauza regimului politic din România. Prin aceste precizări, statul român adorit păstrarea relațiilor cu cetățenii săi. De aceea, legea cetățeniei prevede posibilitatea dublei cetățenii prin dreptul pe care îl dă foștilor cetățeni români de a-și redobândi cetățenia română în paralel cu păstrarea cetățeniei străine pe care deja oau. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 21/1991:
Dispoziții generale
Dobândirea cetățeniei române
Procedura acordării cetățeniei române
Dovada cetățeniei române
Pierderea cetățeniei române
Procedura retragerii cetățeniei române și aprobării renunțării la cetățenia română
Dispoziții finale și tranzitorii
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...