Art 8 Prin acordare la cerere | Lege 21/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dobândirea cetățeniei române - Prin acordare la cerere -
Art. 8.
- Jurisprudență

Cetățenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin, dacă îndeplinește următoarele condiții: Jurisprudență

a) s-a născut și domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, locuiește în mod legal, continuu și statornic pe teritoriul statului român de cel puțin 7 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetățean român, de cel puțin 5 ani; Modificări (1)

b) dovedește prin comportarea și atitudinea sa loialitate față de statul și de poporul român; Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

c) a împlinit vârsta de 18 ani; Jurisprudență

d) are asigurate mijloacele legale de existență; Modificări (1)

e) este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl face nedemn de a fi cetățean român; Jurisprudență, Doctrină (1)

f) cunoaște limba română și posedă noțiuni elementare de cultură și civilizație românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viața socială;

g) cunoaște prevederile Constituției României. Modificări (1)

Termenele prevăzute la alin. 1 lit. a) pot fi reduse până la jumătate în cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internațional. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
    Sunt persoane care au avut cetățenia română, dar au pierdut-o în împrejurări care, de regulă, nu au depins de voința lor. Dacă aceste persoane sau descendenții lor până la gradul doi inclusiv își exprimă dorința de aredeveni cetățeni români, legea permite acest lucru. În lege sunt reglementate situațiile posibile. Astfel, cetățenia română se poate acorda și persoanelor care au pierdut această cetățenie, precum și descendenților acestora până la gradul doi inclusiv și care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc în mod corespunzător unele condiții prevăzute de lege la acordarea la cerere [art. 8 lit. b) -e)]; aceste reguli se aplică și apatrizilor, foști cetățeni români și descendenților acestora până la gradul doi inclusiv. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 21/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dobândirea cetățeniei române
Art 5 Prin naștere
Art 6 Prin adopție
Art 7 Dobândirea cetățeniei române
Art 8 Prin acordare la cerere
Art 9 Dobândirea cetățeniei române
Art 10 Dobândirea cetățeniei române
Art 11 Procedura acordării cetățeniei române
Art 12 Procedura acordării cetățeniei române
Art 13 Procedura acordării cetățeniei române
Art 14 Procedura acordării cetățeniei române
Art 15 Procedura acordării cetățeniei române
Art 16 Procedura acordării cetățeniei române
Art 17 Procedura acordării cetățeniei române
Art 18 Procedura acordării cetățeniei române
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
;
se încarcă...