Art 83 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică -
Art. 83.
-

(1) Deținătorii sunt obligați să pună la dispoziție terenurile din perimetrul de ameliorare în vederea aplicării măsurilor și lucrărilor prevăzute în proiectul de ameliorare, păstrând dreptul de proprietate.

(2) Includerea de către primărie a unui anumit teren în categoria menționată la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Dacă proprietarul nu este de acord, primăria face propuneri motivate prefecturii, care va decide.

(3) Dacă prefectul decide includerea terenului prevăzut la alin. (2) în perimetrul de ameliorare, consiliul local este obligat să-i atribuie în folosință, titularului terenului în cauză, o suprafață de teren corespunzătoare, pe toată durata realizării lucrărilor de ameliorare.

(4) În cazul în care statul nu dispune în localitatea respectivă de un alt teren asemănător pentru rezolvarea situației menționate la alin. (1), iar proprietarul nu este de acord să primească un alt teren la distanță mai mare, se va aplica procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, prevăzută de Legea nr. 33/1994. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    209 Numeroase acte normative care reglementează alte materii conțin și prevederi referitoare la unele lucrări considerate de utilitate publică. Spre exemplu, acesta este cazul art. 83 alin. (4) din Legea nr. 18/1991; art. 38 din Legea nr. 50/1991; art. 6 din Legea nr. 238/2004 – Legea petrolului; art. 29 din Legea apelor nr. 107/1996. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 73 Circulația juridică a terenurilor
Art 74 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 75 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 76*) Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 77 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 78 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 79 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 80 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 81 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 82 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 83 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 84 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 85 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 86 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 87 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 88 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 89 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 90 Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producția agricolă și silvică
Art 91 Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producția agricolă și silvică
Art 92 Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producția agricolă și silvică
Art 93 Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producția agricolă și silvică
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...