Art 8 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor -
Art. 8.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producție se face în condițiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producție sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum și, în condițiile legii civile, moștenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă și alte persoane anume stabilite. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafețe minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptățită, potrivit prezentei legi, și de maximum 10 ha de familie, în echivalent arabil. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Prin familie se înțelege soții și copiii necăsătoriți, dacă gospodăresc împreună cu părinții lor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Art. 30 alin. (1) din Legea nr. 58/1974 ainterzis înstrăinarea sau dobândirea prin acte juridice aterenurilor cuprinse în perimetrul localităților urbane și rurale456. Prin alin. (2) al art. 30 din Legea nr. 18/1991 s-a dispus că, în caz de înstrăinare aconstrucțiilor, terenul aferent acestor construcții trece în proprietatea statului, cu plata unor despăgubiri, iar conform alin. (3), dobânditorul construcției primea din partea statului în folosință terenul necesar în limitele prevăzute de art. 8 și 17 din aceeași lege, respectiv 100 mp în mediul urban și 200-250 mp în mediul rural. 
    456 Pentru prezentarea acestei interdicții, a se vedea E. Chelaru, Circulația juridică a terenurilor, op. cit., p. 23-31.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    88. Preliminarii. În perioada 1947-1989 regimul juridic al terenurilor proprietate privată s-a caracterizat printr-o restricționare progresivă a dreptului de dispoziție, culminând cu interdicția înstrăinării terenurilor prin acte între vii, interdicție instituită prin Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și a localităților urbane și rurale423. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Art. 30 alin. (1) din Legea nr. 58/1974 ainterzis înstrăinarea sau dobândirea prin acte juridice aterenurilor cuprinse în perimetrul localităților urbane și rurale456. Prin alin. (2) al art. 30 din Legea nr. 18/1991 s-a dispus că, în caz de înstrăinare aconstrucțiilor, terenul aferent acestor construcții trece în proprietatea statului, cu plata unor despăgubiri, iar conform alin. (3), dobânditorul construcției primea din partea statului în folosință terenul necesar în limitele prevăzute de art. 8 și 17 din aceeași lege, respectiv 100 mp în mediul urban și 200-250 mp în mediul rural. 
    456 Pentru prezentarea acestei interdicții, a se vedea E. Chelaru, Circulația juridică a terenurilor, op. cit., p. 23-31.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    89.Proceduri de stabilire adreptului de proprietate. Legea nr. 18/1991 utilizează două proceduri de stabilire adreptului de proprietate asupra terenurilor: reconstituirea dreptului de proprietate și constituirea acestui drept. 
    Reconstituirea acestui drept de proprietate este utilizată în acele cazuri în care persoana îndreptățită a avut teren în proprietate și a pierdut această proprietate în condițiile avute în vedere de lege. Se urmărește pe această cale, pe cât posibil, retrocedarea proprietății respective, în limitele prevăzute de lege, chiar dacă nu în toate cazurile aceasta se realizează pe vechiul amplasament. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 9 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 10 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 11 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 12 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 13 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 14 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 15 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 16 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 17 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 18 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Reviste:
Imobil preluat abuziv de stat. Contract de cesiune. Notificare formulată de cedent. Acțiune în revendicare a bunului formulată de cesionar împotriva persoanei care îl deține în baza unui titlu de proprietate. Respingerea acțiunii
Lipsa capacității procesuale de folosință, urmare a decesului părții reclamante
Practica neunitară a instanțelor de judecată în cauzele de fond funciar
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 11/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991, republicată, referitoare la posibilitatea repunerii în termenul de acceptare a succesiunii a succesibililor care au renunțat la moștenire
;
se încarcă...