Art 74 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică -
Art. 74.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Toți deținătorii de terenuri agricole sunt obligați să asigure cultivarea acestora și protecția solului.

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    103 Potrivit art. 17 Codul silvic, „(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toți deținătorii de fond forestier.
(2) Proprietarii fondului forestier au următoarele obligații în aplicarea regimului silvic:
a) să asigure întocmirea și respectarea amenajamentelor silvice;
b) să asigure paza și integritatea fondului forestier;
c) să realizeze lucrările de regenerare apădurii;
d) să realizeze lucrările de îngrijire și conducere aarboretelor;
e) să execute lucrările necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor și dăunătorilor pădurilor;
f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere aincendiilor;
g) să exploateze masa lemnoasă numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor și eliberarea documentelor specifice de către personalul abilitat;
h) să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere pe care le au în administrare sau în proprietate;
i) să delimiteze proprietatea forestieră în conformitate cu actele de proprietate și să mențină în stare corespunzătoare semnele de hotar;
j) să notifice structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietății asupra terenurilor forestiere.
(3) În cazul administrării pădurilor prin ocoale silvice autorizate, obligațiile prevăzute la alin. (2) aparțin acestora”. [ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 64 Dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții procedurale
Art 66 Circulația juridică a terenurilor
Art 67 Circulația juridică a terenurilor
Art 68 Circulația juridică a terenurilor
Art 69 Circulația juridică a terenurilor
Art 70 Circulația juridică a terenurilor
Art 71 Circulația juridică a terenurilor
Art 72 Circulația juridică a terenurilor
Art 73 Circulația juridică a terenurilor
Art 74 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 75 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 76*) Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 77 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 78 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 79 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 80 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 81 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 82 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 83 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 84 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Reviste:
Considerații asupra proiectului de modificare și completare a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...