Art 69 Circulația juridică a terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Circulația juridică a terenurilor -
Art. 69.
-

(1) Înstrăinarea de terenuri agricole în extravilan, prin vânzare, se poate face prin exercitarea dreptului de preempțiune.

(2) Dreptul de preempțiune la înstrăinare a oricăror terenuri agricole din extravilan revine coproprietarilor, dacă este cazul, și apoi proprietarilor vecini și se exercită prin Agenția pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală.

(3) Proprietarul terenului care urmează să fie vândut este obligat să încunoștințeze Agenția pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală, iar aceasta va comunica în scris persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenție, în termen de 15 zile de la data când a fost încunoștințată.

(4) Titularii dreptului de preempțiune sunt obligați să se pronunțe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.

(5) După împlinirea acestui termen, dreptul de preempțiune pentru coproprietari sau proprietarii vecini se consideră stins.

(6) Dreptul de preempțiune la înstrăinarea terenului revine statului prin Agenția pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală, care este obligată să se pronunțe înlăuntrul termenului prevăzut la alin. (4).

(7) Dacă agenția nu se pronunță în acest termen, terenul se vinde în mod liber.

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 59 Dispoziții procedurale
Art 60 Dispoziții procedurale
Art 61 Dispoziții procedurale
Art 62 Dispoziții procedurale
Art 63 Dispoziții procedurale
Art 64 Dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții procedurale
Art 66 Circulația juridică a terenurilor
Art 67 Circulația juridică a terenurilor
Art 68 Circulația juridică a terenurilor
Art 69 Circulația juridică a terenurilor
Art 70 Circulația juridică a terenurilor
Art 71 Circulația juridică a terenurilor
Art 72 Circulația juridică a terenurilor
Art 73 Circulația juridică a terenurilor
Art 74 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 75 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 76*) Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 77 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 78 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 79 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
;
se încarcă...