Art 68 Circulația juridică a terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Circulația juridică a terenurilor -
Art. 68.
- Jurisprudență

(1) Persoanele fizice care nu au cetățenie română și domiciliul în România, precum și persoanele juridice care nu au naționalitate română și sediul în România, nu pot dobândi în proprietate terenuri de orice fel prin acte între vii. Doctrină (2)

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care dobândesc în proprietate terenuri prin moștenire, sunt obligate să le înstrăineze în termen de 1 an de la data dobândirii, sub sancțiunea trecerii în mod gratuit a acestora în proprietatea statului și în administrarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală. Jurisprudență

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au dobândit în proprietate terenuri înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt obligate să le înstrăineze în termen de 1 an de la această dată, sub sancțiunea trecerii în mod gratuit a terenurilor în proprietatea statului și în administrarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală.

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Această situație adurat până la data de 20 februarie 1991, când aintrat în vigoare Legea fondului funciar nr. 18/1991, care, prin art. 47 alin. (1) devenit art. 68 alin. (1) după republicarea acestei legi] le-a interzis persoanelor fizice care nu aveau cetățenie română și domiciliul în România să dobândească în proprietate terenuri de orice fel, prin acte între vii370. 
    370 Pentru comentarea acestor prevederi legale, a se vedea și E. Chelaru, Circulația juridică a terenurilor, op. cit., p. 118-123.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    76. Regula. Persoanele fizice sunt subiectele predilecte ale dreptului de proprietate privată nu numai datorită faptului că numărul lor este considerabil mai mare decât cel al altor subiecte de drept, dar mai ales pentru că ele pot dobândi dreptul de proprietate asupra oricăror bunuri, mobile sau imobile, practic în mod nelimitat. 
    77. Excepții. De la regula potrivit căreia persoanele fizice pot dobândi dreptul de proprietate asupra oricăror bunuri există unele excepții, care vizează fie toate subiectele de drept privat, fie numai unele categorii ale acestora. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 58 Dispoziții procedurale
Art 59 Dispoziții procedurale
Art 60 Dispoziții procedurale
Art 61 Dispoziții procedurale
Art 62 Dispoziții procedurale
Art 63 Dispoziții procedurale
Art 64 Dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții procedurale
Art 66 Circulația juridică a terenurilor
Art 67 Circulația juridică a terenurilor
Art 68 Circulația juridică a terenurilor
Art 69 Circulația juridică a terenurilor
Art 70 Circulația juridică a terenurilor
Art 71 Circulația juridică a terenurilor
Art 72 Circulația juridică a terenurilor
Art 73 Circulația juridică a terenurilor
Art 74 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 75 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 76*) Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 77 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 78 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
;
se încarcă...