Art 67 Circulația juridică a terenurilor | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Circulația juridică a terenurilor -
Art. 67.
- Jurisprudență

(1) Terenurile situate în intravilan și extravilan pot fi înstrăinate, indiferent de întinderea suprafeței, prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În toate cazurile de dobândire, prin acte juridice între vii, proprietatea dobânditorului nu poate depăși 100 ha teren agricol în echivalent arabil, de familie, sub sancțiunea nulității absolute a actului de înstrăinare.

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Alteori, forma autentică aactului este impusă de lege ca ocondiție de validitate aoperației juridice respective. Așa este cazul donațiilor (art. 813 C. civ..), ipotecilor convenționale (art. 1772 C. civ..) și al înstrăinărilor de terenuri art. 67 alin. (1) din Legea nr. 18/1991]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 57 Dispoziții procedurale
Art 58 Dispoziții procedurale
Art 59 Dispoziții procedurale
Art 60 Dispoziții procedurale
Art 61 Dispoziții procedurale
Art 62 Dispoziții procedurale
Art 63 Dispoziții procedurale
Art 64 Dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții procedurale
Art 66 Circulația juridică a terenurilor
Art 67 Circulația juridică a terenurilor
Art 68 Circulația juridică a terenurilor
Art 69 Circulația juridică a terenurilor
Art 70 Circulația juridică a terenurilor
Art 71 Circulația juridică a terenurilor
Art 72 Circulația juridică a terenurilor
Art 73 Circulația juridică a terenurilor
Art 74 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 75 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 76*) Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Art 77 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...