Art 64 Dispoziții procedurale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale -
Art. 64.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (2)

(1) În cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia județeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulțumită poate face plângere la instanța în a cărei rază teritorială este situat terenul. Jurisprudență

(2) Dacă instanța admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancțiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanță. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 53 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Potrivit art. 64 din Legea nr. 18/1991 (republicată), dacă instanța admite plângerea persoanei nemulțumite și obligă pe primar să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesiune, această obligare se face sub sancțiunea obligării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanță. [ Mai mult... ] 

.....
    Este adevărat că, în dreptul substanțial, art. 64 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 (republicată în 5 iunie 1998), instituie, pentru prima dată „sancțiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instanță”. Dar această reglementare rămâne seacă și eliptică, câtă vreme nu-i determină regimul juridic de aplicare. Au daunele cominatorii un caracter exclusiv punitiv ori și reparatoriu (cu privire la pagubele pe care persoana nemulțumită le are prin lipsa de folosință aterenului), pot fi executate silit și împotriva cui, știut că instituția primarului este ofuncție electivă, lipsită de patrimoniu? Nu mai puțin, instituirea unor daune într-un cuantum exorbitant, unită cu persistența în neexecutare, manifestată de primarul în cauză sau primarii care îl succed în timp, pot antrena plata unor valori excesive, cu mult peste cuantumul daunelor rezultate din lipsa de folosință aterenului. De aceea, în tăcerea legii, soluția obligării impersonale aprimarului, ni se pare lipsită de acuratețe și logică juridică. Primarul, vinovat de neexecutare, identificat prin nume, prenume și celelalte date cerute de art. 112 C. proc. civ.., este cel care trebuie chemat în judecată, obligat și executat silit în patrimoniul său, cu consecința, opusă ca mijloc de apărare, aconvertirii și reducerii daunelor cominatorii la cuantumul despăgubirilor datorate pentru întârzierea executării. Schimbarea debitorului din funcția de primar va putea crea un nou debitor, în persoana primarului care va persista în neexecutare, ceea ce va însemna un nou proces cominatoriu. De lege ferenda, se impune desigur omodificare atextului, prin arăspunde la întrebările la care ne-am referit, cu finalitatea realizării supleței sale de aplicare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 54 Dispoziții procedurale
Art 55 Dispoziții procedurale
Art 56 Dispoziții procedurale
Art 57 Dispoziții procedurale
Art 58 Dispoziții procedurale
Art 59 Dispoziții procedurale
Art 60 Dispoziții procedurale
Art 61 Dispoziții procedurale
Art 62 Dispoziții procedurale
Art 63 Dispoziții procedurale
Art 64 Dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții procedurale
Art 66 Circulația juridică a terenurilor
Art 67 Circulația juridică a terenurilor
Art 68 Circulația juridică a terenurilor
Art 69 Circulația juridică a terenurilor
Art 70 Circulația juridică a terenurilor
Art 71 Circulația juridică a terenurilor
Art 72 Circulația juridică a terenurilor
Art 73 Circulația juridică a terenurilor
Art 74 Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Reviste:
Obligarea comisiei Locale de fond funciar de a întocmi și înainta documentația pentru eliberarea titlului de proprietate
Daunele cominatorii în noul Cod de procedură civilă și legea sa de punere în aplicare (I)
Daunele cominatorii în noul Cod de procedură civilă și legea sa de punere în aplicare (II)
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Referințe în cărți:
Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul și publicitatea imobiliară asupra terenurilor
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
;
se încarcă...