Art 59 Dispoziții procedurale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale -
Art. 59.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Sentința civilă pronunțată de instanța menționată la art. 58 este supusă căilor de atac prevăzute în Codul de procedură civilă, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    În reglementarea anterioară Legii nr. 247/2005 se prevedea că sentința civilă pronunțată în materie funciară este supusă căilor de atac prevăzute în Codul de procedură civilă (art. 59 din Legea nr. 18/1991). Oprecizare aparte era făcută, în această privință, și în art. III alin. (1) din Legea nr. 195/2004 de aprobare aOrdonanței de urgență aGuvernului nr. 58/2003. Potrivit acestui text: „Hotărârile pronunțate de judecătorii în primă instanță în materia fondului funciar sunt supuse apelului la tribunal și recursului la curtea de apel”. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    479 H.G. nr. 890/2005 a fost abrogată prin H.G. nr. 1172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 49 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 50 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 51 Dispoziții procedurale
Art 52 Dispoziții procedurale
Art 53 Dispoziții procedurale
Art 54 Dispoziții procedurale
Art 55 Dispoziții procedurale
Art 56 Dispoziții procedurale
Art 57 Dispoziții procedurale
Art 58 Dispoziții procedurale
Art 59 Dispoziții procedurale
Art 60 Dispoziții procedurale
Art 61 Dispoziții procedurale
Art 62 Dispoziții procedurale
Art 63 Dispoziții procedurale
Art 64 Dispoziții procedurale
Art 65 Dispoziții procedurale
Art 66 Circulația juridică a terenurilor
Art 67 Circulația juridică a terenurilor
Art 68 Circulația juridică a terenurilor
Art 69 Circulația juridică a terenurilor
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...