Art 52 Dispoziții procedurale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale -
Art. 52.
- Jurisprudență

(1) În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia județeană este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicțională. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Comisia județeană și cea locală au, în limitele competenței lor și prin derogare de la dispozițiile Codului de procedură civilă, calitate procesuală pasivă și, când este cazul, activă, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat convențional, de către unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    41 M.Of. nr. 393 din 23 mai 2016. 
    42 M.Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998. 
    43 Cu toate acestea, hotărârile comisiei județene de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu îndeplinesc exigențele actului administrativ-jurisdicțional propriu-zis. Avem în vedere, în acest sens: subordonarea acestei comisii prefectului, lipsa de contradictorialitate în activitatea de adoptare a hotărârilor, necitarea persoanei interesate în reconstituirea dreptului său de proprietate și neasigurarea dreptului la apărare al acestei persoane (Pentru alte detalii, a se vedea A. Trăilescu, Discuții referitoare la neconstituționalitatea unor dispoziții ale Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Codului de procedură civilă, în Dreptul nr. 1/2008, p. 116). Acest nefericit exemplu ne determină să sugerăm legiuitorului o prudență mai mare în calificarea expresă a actelor administrativ-jurisdicționale, având în vedere trăsăturile pe care trebuie să le îndeplinească, condițiile și consecințele exercitării controlului judecătoresc asupra acestor acte.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 42 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 43 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 44 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 45 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 46 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 47 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 48 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 49 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 50 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 51 Dispoziții procedurale
Art 52 Dispoziții procedurale
Art 53 Dispoziții procedurale
Art 54 Dispoziții procedurale
Art 55 Dispoziții procedurale
Art 56 Dispoziții procedurale
Art 57 Dispoziții procedurale
Art 58 Dispoziții procedurale
Art 59 Dispoziții procedurale
Art 60 Dispoziții procedurale
Art 61 Dispoziții procedurale
Art 62 Dispoziții procedurale
Reviste:
Constituționalitatea unor jurisdicții speciale administrative reglementate prin acte normative speciale anterioare revizuirii constituționale din anul 2003
Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
În legătură cu controlul judecătoresc al actelor emise de autoritățile publice în materia restituirii imobilelor preluate de stat în mod abuziv în perioada 1945–1989
Reprezentarea convențională a persoanei juridice în procesul civil. Reglementare și aspecte practice
Cuprinsul cererii de chemare în judecată formulate de o persoană juridică (procedură contencioasă)
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...