Art 51 Dispoziții procedurale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale -
Art. 51.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Comisia județeană este competentă să soluționeze contestațiile și să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisiile locale. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În speță, titularul acțiunii era statul, deoarece pădurea din litigiu era încă în patrimoniul acestuia, întrucât reclamanții nu aveau constituit dreptul lor – prin eliberarea titlului de proprietate și punerea în posesiune – rezultă că nu aveau întrunită nici condiția de legitimatio ad causam de titular al dreptului din raportul juridic dedus judecății, ceea ce justifică soluția respingerii acțiunii (pentru lipsa de calitate procesuală). Numai că dreptul reclamanților era în curs de constituire, sub forma unui drept eventual care în opinia generală, se bucură de un început de protecție juridică2. Este vorba de recunoașterea dreptului de aobține realizarea eventualității prin mijloace procesuale care să constrângă debitorul de apregăti îndeplinirea prestațiunii eventuale sau care să împiedice dispariția, distrugerea sau degradarea bunului asupra căruia există un drept eventual3. Aceste elemente se integrează perfect și conceptului de constituire sau reconstituire adreptului de proprietate, consacrat de Legea nr. 18/1991. Oserie de mijloace reglementate, inclusiv acțiunile prevăzute în Capitolul IV, art. 51 și urm. din Lege (republicată la 5 ianuarie 1998), servesc realizării eventualității dreptului de proprietate. Nu mai puțin, dacă exercițiul direct la acțiunea în răspunderea delictuală, pentru motivele arătate, nu este posibil, rămâne indiscutabil că este de conceput exercițiul indirect al acțiunii oblice, prevăzut de art. 974 C. civ.. 
    2 Cu privire la drepturile eventuale a se vedea E. Herovanu, op. cit., p. 136-140. 
    3 Idem, p. 140.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    479 H.G. nr. 890/2005 a fost abrogată prin H.G. nr. 1172/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 41 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 42 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 43 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 44 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 45 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 46 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 47 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 48 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 49 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 50 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 51 Dispoziții procedurale
Art 52 Dispoziții procedurale
Art 53 Dispoziții procedurale
Art 54 Dispoziții procedurale
Art 55 Dispoziții procedurale
Art 56 Dispoziții procedurale
Art 57 Dispoziții procedurale
Art 58 Dispoziții procedurale
Art 59 Dispoziții procedurale
Art 60 Dispoziții procedurale
Art 61 Dispoziții procedurale
Reviste:
Competența de soluționare a acțiunii în anularea/modificarea deciziei emise în baza Legii nr. 165/2013 de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...