Art 49 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale -
Art. 49.
- Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Persoanele cărora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate să respecte întocmai condițiile prevăzute la art. 19, 21 și 43, în legătură cu stabilirea domiciliului și întemeierea de noi gospodării. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(2) Nerespectarea acestor condiții atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului și a construcțiilor de orice fel realizate pe acesta. Pentru teren nu se vor acorda despăgubiri, iar pentru construcții, proprietarul va primi o despăgubire egală cu valoarea reală a acestora. Respingeri de neconstituționalitate (3), Doctrină (1)

(3) Organul împuternicit să constate situațiile prevăzute la alin. (2) este prefectul, care, prin ordin, atestă pierderea dreptului de proprietate și trecerea acestuia, după caz, în proprietatea privată a comunei, a orașului sau a municipiului în a cărui rază teritorială este situat terenul. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Referitor la beneficiarii constituirii dreptului de proprietate în temeiul art. 19 și 21, art. 49 dispune că aceștia sunt obligați să respecte întocmai condițiile prevăzute de lege în legătură cu stabilirea domiciliului și întemeierea de noi gospodării. Nerespectarea acestor condiții atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului și aconstrucțiilor de orice fel realizate pe acesta, care vor trece în proprietatea privată acomunei, orașului sau municipiului în acărui rază teritorială este situat terenul, măsuri care se dispun prin ordin al prefectului. [ Mai mult... ] 

.....
    Legiuitorul nu aprevăzut că pierderea dreptului de proprietate operează retroactiv, ceea ce înseamnă că aceasta se va produce numai pentru viitor. Afirmația noastră este întărită și de cuprinsul art. 49 alin. (2) teza aII-a din Legea nr. 18/1991, care dispune că „pentru teren nu se vor acorda despăgubiri, iar pentru construcții, proprietarul va primi odespăgubire egală cu valoarea reală aacestora”. Rezultă din această dispoziție legală că titularul constituirii dreptului de proprietate asupra terenului nu este considerat un constructor pe terenul altuia, situație în care s-ar afla dacă pierderea dreptului de proprietate, ca urmare anerespectării obligațiilor, ar opera retroactiv, ci proprietar al construcțiilor, deci el este considerat proprietar al terenului pe tot intervalul de la constituirea dreptului de proprietate și până la emiterea ordinului prefectului prin care, conform art. 49 alin. (3), se atestă pierderea dreptului de proprietate și trecerea acestuia, după caz, în proprietate privată acomunei, orașului sau amunicipiului în acărui rază teritorială este situat terenul. [ Mai mult... ] 
.....
    Legiuitorul nu aprevăzut că pierderea dreptului de proprietate operează retroactiv, ceea ce înseamnă că aceasta se va produce numai pentru viitor. Afirmația noastră este întărită și de cuprinsul art. 49 alin. (2) teza aII-a din Legea nr. 18/1991, care dispune că „pentru teren nu se vor acorda despăgubiri, iar pentru construcții, proprietarul va primi odespăgubire egală cu valoarea reală aacestora”. Rezultă din această dispoziție legală că titularul constituirii dreptului de proprietate asupra terenului nu este considerat un constructor pe terenul altuia, situație în care s-ar afla dacă pierderea dreptului de proprietate, ca urmare anerespectării obligațiilor, ar opera retroactiv, ci proprietar al construcțiilor, deci el este considerat proprietar al terenului pe tot intervalul de la constituirea dreptului de proprietate și până la emiterea ordinului prefectului prin care, conform art. 49 alin. (3), se atestă pierderea dreptului de proprietate și trecerea acestuia, după caz, în proprietate privată acomunei, orașului sau amunicipiului în acărui rază teritorială este situat terenul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 39 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 40 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 41 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 42 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 43 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 44 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 45 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 46 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 47 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 48 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 49 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 50 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 51 Dispoziții procedurale
Art 52 Dispoziții procedurale
Art 53 Dispoziții procedurale
Art 54 Dispoziții procedurale
Art 55 Dispoziții procedurale
Art 56 Dispoziții procedurale
Art 57 Dispoziții procedurale
Art 58 Dispoziții procedurale
Art 59 Dispoziții procedurale
Reviste:
21. Decizia nr. 39 din 7 noiembrie 2016 în dosarul nr. 2598/1/2016
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...